Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko
instytucji lub organowi UE?

Streszczenie decyzji w sprawie 2216/2017/AMF dotyczącej odmowy przyznania przez Komisję Europejską publicznego dostępu do dokumentów i informacji związanych ze spotkaniami członków Komisji

Sprawa dotyczyła wniosku o publiczny dostęp do dokumentów, mianowicie transkrypcji lub protokołów spotkań pomiędzy Georgem Sorosem a Komisją Europejską.

Komisja powiadomiła skarżącego o tym, że nie posiada takich dokumentów. Komisja udostępniła jednak skarżącemu łącza do stron internetowych, gdzie opublikowano informacje na temat treści, lokalizacji i dat spotkań. Skarżący uznał, że Komisja w nieodpowiedni sposób zajęła się wnioskiem.

Rzecznik zbadała sprawę i nie dopatrzyła się przypadku niewłaściwego administrowania przez Komisję Europejską przy rozpatrywaniu wniosku o dostęp do dokumentów.