Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 727 wyników

Decision on how the EU Capacity Building Mission (EUCAP) in Somalia dealt with a procurement procedure for the provision of private security services (case 717/2022/LM)

Środa | 30 listopada 2022

The case concerned a procurement procedure organised by the EU Capacity Building Mission (EUCAP) in Somalia. The complainant submitted an ‘expression of interest’ to participate in the procurement procedure, and subsequently followed up with e-mails, but did not receive a reply from EUCAP Somalia.

From the documentation provided in the complaint, it would seem that the complainant sent its expression of interest and subsequent e-mails to the e-mail address indicated in the notice for the procedure. However, EUCAP Somalia claims that it never received the expression of interest, even after subsequent verification. It therefore appears that the electronic system used for submitting documents, via a functional mailbox, was not fit-for-purpose, as it failed to ensure that the complainant’s application was correctly received and stored.

It is not possible for the Ombudsman at this remove to assess what kind of technical problem occurred in this case. However, the Ombudsman urges EUCAP Somalia to carefully review the matter to identify the issue and, if it finds a problem with its current system, to put in place an electronic system for future procurement procedures that complies with the requirements in the EU Financial Regulation, concerning the authentication of bidders and the receipt of documents.

Decyzja w sprawie odmowy udzielenia przez Komisję Europejską publicznego dostępu do dokumentów dotyczących kontroli połowów ryb pelagicznych i tuńczyka (sprawa 757/2022/MIG)

Piątek | 16 września 2022

Sprawa dotyczyła odmowy udzielenia skarżącemu przez Komisję Europejską publicznego dostępu do dokumentów dotyczących audytu Komisji i dochodzenia administracyjnego prowadzonego przez irlandzkie organy władzy, co skłoniło Komisję do uchylenia irlandzkiego planu kontroli ważenia produktów rybołówstwa. Komisja argumentowała, że działania następcze w związku z audytem są nadal w toku i że ujawnienie dokumentów naruszyłoby ochronę celu kontroli, dochodzeń i audytów.

Rzecznik Praw Obywatelskich potwierdziła, że władze irlandzkie nie wdrożyły jeszcze zaleceń wydanych przez Komisję, przez co nie usunęły jeszcze stwierdzonych przez nią uchybień. Oznacza to, że działania następcze w związku z audytem są nadal w toku. Biorąc pod uwagę, że Komisja może wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Irlandii, jeżeli nie zostaną one w wystarczającym stopniu usunięte, Rzecznik uznała za uzasadnione, aby Komisja oparła się na ogólnym domniemaniu nieujawniania informacji. Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdziła również, że argumenty skarżącego nie pozwalały stwierdzić istnienia nadrzędnego interesu publicznego przemawiającego za ujawnieniem.

W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich doszła do wniosku, że odmowa udzielenia przez Komisję publicznego dostępu do spornych dokumentów była uzasadniona, i zamknęła dochodzenie stwierdzające brak niewłaściwego administrowania.