Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Wyświetla 1 - 20 z 820 wyników

Decyzja w sprawie sposobu, w jaki Komisja Europejska rozpatrzyła dwie skargi odnośnie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące przepisów w zakresie planowania powierzchni handlowych w Niemczech (wspólne sprawy 2238 i 2249/2021/MHZ)

Piątek | 16 grudnia 2022

Skarżącymi są dwa przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż detaliczną, Ikea i Decathlon, które zarzuciły Komisji Europejskiej, że nie przeprowadziła odpowiednio postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Niemcom w zakresie przepisów dotyczących planowania i powierzchni handlowej. Skarżący zakwestionowali czas trwania postępowania, ponieważ pierwszą skargę w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego złożono w 2008 r. Zakwestionowali ponadto różne wyjaśnienia Komisji dotyczące opóźnienia.

W trakcie dochodzenia Rzecznik przedstawiła Komisji wstępne ustalenia, w szczególności, że Komisja potrzebowała zbyt dużo czasu (ponad trzynaście lat), aby zająć się wstępnymi etapami administracyjnymi postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Zasugerowała, że Komisja powinna podjąć decyzję o przeprowadzeniu kolejnego etapu postępowania bez dalszej zwłoki.

W odpowiedzi na ustalenia Rzecznik Komisja udzieliła wyjaśnień mających na celu uzasadnienie poświęconego czasu i wskazała, że zamierza podjąć decyzję na początku 2023 r.

Rzecznik uznała, że nie można uzasadnić poświęcenia tak długiego czasu. Rzecznik zamknęła dochodzenie, stwierdziwszy niewłaściwe administrowanie. Uznała, że wydanie zalecenia byłoby bezcelowe, ponieważ Komisja zobowiązała się do podjęcia decyzji w najbliższych miesiącach. Komisja powinna przedstawić Rzecznik sprawozdanie do końca marca 2023 r.

Decision on the delay by the European Commission in publishing several European Assessment Documents for steel products used in the construction sector (case 1597/2021/VB)

Środa | 14 grudnia 2022

The complainant, a steel products manufacturer, was concerned about the delay incurred by the Commission in publishing ‘European Assessment Documents’ (EADs) relating to four of its products, which hampered its ability to market these products within the European Economic Area.

The Ombudsman found that there have been significant delays in the procedures for adopting and publishing EADs, which is regrettable. However, the Commission has since taken steps to address the delays, and has provided the complainant with a clear timeline for the publication of the four EADs in question.

In light of this, the Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that no further inquiries into the matter are justified at this stage. However, she asked the Commission to update her on the effectiveness of the steps it has taken to address the backlog in the publication of EADs.

Decision on European Commission's decision to recover funds from an organisation in the context of an EU-funded project in the Horn of Africa relating to conservation and biodiversity (case 1842/2021/LM)

Wtorek | 06 grudnia 2022

The case concerned the European Commission’s decision to recover funds from an organisation that carried out an EU-funded project relating to environmental protection and biodiversity in the Horn of Africa. The Commission sought to recover the funds following the findings of an audit report. The complainant contested this decision.

In the course of the inquiry, the Commission waived its decision to recover the funds granted for one of the costs. The Commission further explained why it had considered the other costs concerned as ineligible. The Ombudsman considered that the Commission’s explanations were reasonable and closed the case with a finding of no maladministration.

Decyzja w sprawie sposobu, w jaki Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) rozpatrzył wniosek o publiczny dostęp do dokumentów związanych z wnioskiem w sprawie ograniczenia stosowania ołowiu w amunicji (sprawa 2124/2021/MIG)

Poniedziałek | 14 listopada 2022

Sprawa dotyczyła wniosku o publiczny dostęp do dokumentów będących w posiadaniu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dotyczących ołowiu w amunicji. EFSA potrzebował ponad siedmiu miesięcy na rozpatrzenie wniosku, wielokrotnie przedłużając termin, co uniemożliwiło skarżącemu wykorzystanie dokumentów do przygotowania swojej opinii w ramach konsultacji publicznych organizowanych przez inną agencję UE.

Rzecznik wszczęła dochodzenie i stwierdziła niewłaściwe administrowanie w sposobie, w jaki EFSA rozpatrzył wniosek skarżącego o udzielenie dostępu, w szczególności nieprzestrzeganie przez EFSA terminów określonych w przepisach UE dotyczących publicznego dostępu do dokumentów. Zaleciła, aby EFSA zaprzestał praktyki przedłużania przepisowych terminów poza 30 dni roboczych przy proponowaniu „optymalnego rozwiązania”. Zaleciła również, aby EFSA dostarczał wnioskodawcom na wczesnym etapie wykaz dokumentów, które identyfikuje, gdy wniosek o dostęp jest sformułowany w sposób ogólny.

EFSA odpowiedział pozytywnie na zalecenia Rzecznik, zobowiązując się do zmiany swoich zasad i praktyk w celu zapewnienia szybkiego rozpatrywania wniosków o publiczny dostęp do dokumentów. Rzecznik zamknęła dochodzenie, z zadowoleniem przyjmując pozytywną odpowiedź EFSA oraz kroki, które już poczynił i które zamierza poczynić w celu wdrożenia jej zaleceń.