Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 732 wyników

Zalecenie dotyczące odmowy udzielenia przez Komisję Europejską publicznego dostępu do dokumentów dotyczących przestrzegania kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw na mocy dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (sprawa 1527/2020/DL)

Poniedziałek | 08 listopada 2021

Skarżący, pracownik sektora biopaliw, oświadczył, że pragnie uzyskać wskazane informacje, by monitorować potencjalne szeroko zakrojone oszustwo w sektorze zużytego oleju kuchennego, które może mieć negatywny wpływ na lasy tropikalne, różnorodność biologiczną, klimat, a także na unijny sektor gromadzenia i recyklingu zużytego oleju kuchennego.

Skarżący wnioskował o publiczny dostęp do wykazu wszystkich krajów pochodzenia zużytego oleju kuchennego za lata 2016–2019 wraz z danymi dotyczącymi ilości surowców wykorzystanych do produkcji oleju kuchennego zebranych w każdym z krajów w poszczególnych latach, przekazywanymi Komisji Europejskiej w ramach dobrowolnych systemów certyfikacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw na mocy dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Komisja stwierdziła, że nie posiada żadnych dokumentów wymienionych we wniosku skarżącego.

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich ustaliła, że Komisja posiada szczegółowe informacje dotyczące krajów pochodzenia oraz ilości zebranego zużytego oleju kuchennego, zawarte nie w jednym, lecz w wielu różnych dokumentach. Jako że skarżący pragnął otrzymać wskazane informacje, mimo iż nie były zawarte w jednym dokumencie, Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich zaproponowała Komisji przeprowadzenie przeglądu posiadanych dokumentów zawierających te informacje celem ich ujawnienia.

Komisja nie przyjęła jednak tej propozycji.

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich jest zaniepokojona i rozczarowana odpowiedzią Komisji. Zamiast skorzystać z okazji, by zagwarantować skarżącemu możliwość skorzystania z podstawowego prawa dostępu do dokumentów, Komisja powtórzyła, że nie posiada żadnych dokumentów, o których mowa we wniosku i odmówiła dokonania przeglądu wskazanych dokumentów. Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na stanowisku, iż odpowiedź Komisji stanowi celową i niezrozumiałą odmowę załatwienia tej sprawy. Jest to szczególnie niepokojące w kontekście pojawiających się w ostatnich latach wątpliwości co do wpływu na środowisko importu zużytego oleju kuchennego do Unii Europejskiej.

W związku z tym Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdziła, że odmowa dokonania przeglądu wspomnianych dokumentów przez Komisję stanowi niewłaściwe administrowanie i wydała odpowiednie zalecenie w tym zakresie.