Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Wyszukiwanie tekstowe

Typ dokumentu

Instytucja, której sprawa dotyczy

rodzaj rozstrzygnięcia

Numer sprawy

Język

Rozpiętość czasowa

Słowa kluczowe

Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 231 wyników

Decision in case 10/2021/DDJ on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the experience of a candidate in a selection procedure for EU staff in the field of international cooperation

Wtorek | 18 maja 2021

The case concerned how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the complainant’s professional experience in a selection procedure for recruiting EU civil servants in the field of international cooperation.

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error how the selection board assessed the complainant’s qualifications. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Wtorek | 04 maja 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.

Decyzja w sprawie 1107/2020/NH dotyczącej domniemanego wycieku informacji poufnych o substancji aktywnej wykorzystywanej w pestycydach w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Piątek | 12 lutego 2021

Sprawa dotyczyła artykułu opublikowanego w gazecie francuskiej, w którym dziennikarz stwierdził, że posiada dostęp do poufnego pisma wysłanego przez skarżących do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w ramach postępowania o przedłużenie zgody na wykorzystanie substancji aktywnej w pestycydach. Skarżący twierdzą, że EFSA ujawnił pismo prasie oraz że nie posiadał odpowiednio wdrożonych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym ujawnieniem poufnych informacji przez pracowników. Ponadto skarżący utrzymywali, że EFSA nie był obiektywny i bezstronny w wydawanych prasie oświadczeniach.

Rzecznik stwierdziła, że skarżący przesłali przedmiotowe pismo nie tylko do EFSA, ale również innym podmiotom. Ponieważ EFSA nie był jedynym organem posiadającym pismo, nie było możliwe ustalenie z całą pewnością, czy to EFSA ujawnił pismo prasie. EFSA przeprowadził dwie wewnętrzne kontrole dotyczące ewentualnych wycieków i stwierdził, że brak jest dowodów potwierdzających, iż wycieki pochodzą od pracowników EFSA. Rzecznik nie znalazła niczego, co mogłoby wskazywać na to, że EFSA nie posiadał odpowiednich zabezpieczeń chroniących przed wyciekami. Odnośnie oświadczeń EFSA złożonych prasie, Rzecznik stwierdziła, że EFSA nie naruszył obowiązku zachowania obiektywności i bezstronności.

Rzecznik zamknęła dochodzenie w sprawie, stwierdziwszy brak niewłaściwego administrowania ze strony EFSA.