Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Wyświetla 1 - 20 z 434 wyników

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the application of a candidate in a selection procedure for administrators in the field of agriculture (case 381/2022/FA)

Poniedziałek | 30 stycznia 2023

The case concerned how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the education and professional experience of a candidate in a selection procedure for recruiting EU staff in the field of agriculture.

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s qualifications and, therefore, closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decyzja w sprawie kwestii, czy Komisja Europejska gromadzi wystarczające informacje, aby monitorować wdrażanie przez Irlandię unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) (sprawa 97/2022/PB)

Poniedziałek | 19 grudnia 2022

Irlandia odgrywa szczególną rolę we wdrażaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ponieważ to właśnie w tym kraju siedzibę ma największa liczba gigantów technologicznych w Unii Europejskiej. Organy nadzoru innych państw członkowskich często polegają na pracy irlandzkiej komisji ds. ochrony danych w zakresie szczegółowego rozpatrywania kwestii związanych z danymi osobowymi, które to kwestie dotyczą obywateli ich własnego kraju.

Z tego względu szczególnie ważne jest, aby Komisja Europejska zdobyła odpowiednią wiedzę na temat tego, czy RODO jest właściwie stosowane w Irlandii w odniesieniu do gigantów technologicznych.

Szereg organów publicznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym skarżący, zgłosiło, że RODO nie było stosowane w Irlandii w odpowiedni sposób.

Rzecznik wszczęła dochodzenie, aby zbadać, czy Komisja Europejska gromadzi wystarczające informacje, aby monitorować wdrażanie przepisów RODO w Irlandii.

Dochodzenie prowadzone przez Rzecznik ujawniło ustanowioną praktykę Komisji Europejskiej polegającą na regularnym analizowaniu przeglądu spraw uzyskiwanego od irlandzkiej komisji ds. ochrony danych i dotyczącego rozpatrywania przez nią spraw związanych z gigantami technologicznymi. Rzecznik stwierdziła, że ta praktyka jest właściwa i zgodna z zasadami dobrej administracji. Uznała jednak, że można wprowadzić szereg usprawnień technicznych i przedstawiła sugestie w tym zakresie.

Decision on how the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) carried out two staff selection procedures in the field of cybersecurity (cases 1159/2021/VB and 1224/2021/VB)

Piątek | 16 grudnia 2022

The case concerned the way in which the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) carried out two selection procedures to recruit experts in the field of cybersecurity who would fit one or more of three profiles. The complainant took part in both procedures and raised concerns about the scoring methodology applied by ENISA and the inconsistency of the scores he received in one procedure.

In the course of the inquiry, the Ombudsman inquiry team noted that the scoring methodology used in both procedures put candidates applying for one or two profiles only at a disadvantage in comparison to those who applied for all three profiles. This was not clear in the vacancy notices. It also requested explanations to ENISA on the inconsistencies in the complainant’s scores.

ENISA acknowledged the inconsistencies in the scores received by the complainant and offered to invite him to the next stage of both selection procedures.

The Ombudsman found that, as ENISA has taken appropriate steps to remedy the issues raised by the complainant, no further inquiries are justified in this case and closed the inquiry.

Decyzja w sprawie sposobu, w jaki Komisja Europejska rozpatrzyła dwie skargi odnośnie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące przepisów w zakresie planowania powierzchni handlowych w Niemczech (wspólne sprawy 2238 i 2249/2021/MHZ)

Piątek | 16 grudnia 2022

Skarżącymi są dwa przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż detaliczną, Ikea i Decathlon, które zarzuciły Komisji Europejskiej, że nie przeprowadziła odpowiednio postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Niemcom w zakresie przepisów dotyczących planowania i powierzchni handlowej. Skarżący zakwestionowali czas trwania postępowania, ponieważ pierwszą skargę w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego złożono w 2008 r. Zakwestionowali ponadto różne wyjaśnienia Komisji dotyczące opóźnienia.

W trakcie dochodzenia Rzecznik przedstawiła Komisji wstępne ustalenia, w szczególności, że Komisja potrzebowała zbyt dużo czasu (ponad trzynaście lat), aby zająć się wstępnymi etapami administracyjnymi postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Zasugerowała, że Komisja powinna podjąć decyzję o przeprowadzeniu kolejnego etapu postępowania bez dalszej zwłoki.

W odpowiedzi na ustalenia Rzecznik Komisja udzieliła wyjaśnień mających na celu uzasadnienie poświęconego czasu i wskazała, że zamierza podjąć decyzję na początku 2023 r.

Rzecznik uznała, że nie można uzasadnić poświęcenia tak długiego czasu. Rzecznik zamknęła dochodzenie, stwierdziwszy niewłaściwe administrowanie. Uznała, że wydanie zalecenia byłoby bezcelowe, ponieważ Komisja zobowiązała się do podjęcia decyzji w najbliższych miesiącach. Komisja powinna przedstawić Rzecznik sprawozdanie do końca marca 2023 r.

Decision on how an EU civilian mission dealt with the appeal of a seconded staff member’s performance evaluation (case 95/2022/NH)

Poniedziałek | 10 października 2022

The case concerned a negative performance evaluation that an EU civilian mission gave to a seconded staff member. The staff member complained that the evaluation had been unfair because her line managers had not warned her that her performance at work had been poor. She also said that the evaluation report failed to take into account the fact that she had been absent for a long period of time. She claimed that the mission did not handle her appeal against the evaluation fairly.

Based on the inquiry the Ombudsman found nothing to suggest that the evaluation was unfair. She also found that the mission handled the complainant’s appeal in line with the applicable procedures. She therefore closed the inquiry with the conclusion that there was no maladministration.

Decision on how the European Parliament evaluated a written test in a selection procedure for recruiting ‘intercultural and language professionals’ (736/2022/PL)

Poniedziałek | 12 września 2022

The case concerned how the European Parliament assessed the complainant’s written test in a selection procedure for recruiting ‘intercultural and language professionals’.

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s translation. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.