Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 97 wyników

Decision on how the European Investment Bank (EIB) handled the move of a former Vice-President to an energy utility company that had received EIB loans (1016/2021/KR)

Środa | 27 lipca 2022

The case concerned the decision of the European Investment Bank to approve a request made by a former vice-president and member of its Management Committee (MC) (the ‘former VP’) to become a non-executive board member of a Spanish energy utility company, which received loans from the EIB.

The complainants, two Members of the European Parliament, raised concerns that the move gave rise to the risk of conflicts of interest. The EIB argued that the former VP had not been involved in the negotiation and implementation of the financing agreements between the EIB and the company.

The Ombudsman found that, in approving the move, the EIB did not properly manage the risk of conflicts of interest to which the former VP’s request arguably gave rise. However, given the EIB has, in the meantime, made improvements to the relevant ethics rules to address these matters, the Ombudsman determined that no further inquiries were justified.

Nonetheless, the Ombudsman made suggestions for improvement with a view to strengthening how the EIB assesses ‘revolving door’ moves by members of its MC to the private sector, and how it ensures compliance where its Ethics and Compliance Committee authorises a move but applies conditions on the individual and their activities.

Decyzja w sprawie sposobu zarządzania przez Komisję Europejską zjawiskiem przechodzenia jej pracowników do firm komercyjnych (efekt „drzwi obrotowych”) (OI/1/2021/KR)

Poniedziałek | 16 maja 2022

UE coraz częściej powierza się większe uprawnienia w dziedzinach, takich jak obronność czy opieka zdrowotna, dlatego zaufanie publiczne do administracji ma zasadnicze znaczenie. Wszelkie opinie, że urzędnicy państwowi realizują prywatne interesy, które są sprzeczne z ich pracą publiczną, są zatem bardzo szkodliwe. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich od dawna uznaje zjawisko „drzwi obrotowych” za czynnik, który może podważyć zaufanie publiczne, jeżeli nie jest odpowiednio zarządzany. Nawet niewielka liczba przypadków przechodzenia pracowników wyższego szczebla do firm komercyjnych może wywołać poważne zaniepokojenie opinii publicznej i spowodować nadszarpnięcie reputacji. W ramach tego strategicznego dochodzenia przeanalizowano 100 akt Komisji Europejskiej dotyczących efektu „drzwi obrotowych”, aby określić obszary wymagające poprawy i zapewnić pozostałym pracownikom administracji UE wytyczne na przyszłość.

Dochodzenie Rzecznik wykazało rzeczywistą poprawę od czasu jej ostatniej analizy tej kwestii, w tym wytyczne dotyczące przeprowadzania bardziej rygorystycznych kontroli każdego przejścia.

Niemniej jednak w niektórych przypadkach Komisja zatwierdzała wnioski byłych pracowników wyższego szczebla o podjęcie działalności, mimo zastrzeżeń co do tego, czy warunki dotyczące przejścia pozwolą ograniczyć potencjalne ryzyko (takie jak konflikt interesów i dostęp do wiedzy lub kontaktów w administracji). Rzecznik uważa, że takie przejścia powinny być dozwolone tylko wtedy, gdy mogą podlegać ograniczeniom, które odpowiednio łagodzą ryzyko i które można wiarygodnie monitorować i egzekwować.

Jeśli takie ograniczenia i egzekwowanie nie są możliwe, Komisja powinna tymczasowo zakazać byłym pracownikom podejmowania pracy na stanowiskach, o które się ubiegają. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niedocenienia szkodliwych skutków, jakie z czasem może wywołać przeniesienie przez takich urzędników ich wiedzy i sieci kontaktów do powiązanych dziedzin w sektorze prywatnym, a także związanego z tym nadszarpnięcia reputacji UE.

Zatwierdzając działanie z zastosowaniem środków łagodzących, Komisja powinna zbadać pełen zakres dostępnych środków. Na przykład Komisja mogłaby uzależnić swoją zgodę na podjęcie nowej pracy od uzyskania przez pracownika zobowiązania od nowego pracodawcy, że ograniczenia nałożone przez Komisję zostaną upublicznione na stronie internetowej nowego pracodawcy. Komisja powinna przynajmniej wymagać od (byłego) pracownika przedstawienia dowodów na to, że nowego pracodawcę poinformowano o nałożonych ograniczeniach.

Trudności napotkane przez Komisję w monitorowaniu przestrzegania przepisów skłoniły Rzecznik do ponowienia sugestii, aby Komisja bardziej terminowo upubliczniała informacje o wszystkich ocenianych przez nią działaniach byłych pracowników wyższego szczebla po zakończeniu służby. Poprawiłoby to kontrolę publiczną nad tymi decyzjami, co jest niezbędne do celów monitorowania.

 

Zalecenie dotyczące sposobu rozpatrzenia przez Europejską Agencję Obrony wniosku byłego dyrektora generalnego o zgodę na objęcie wyższych stanowisk w firmie Airbus (sprawa OI/3/2021/KR)

Wtorek | 13 lipca 2021

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadziła dochodzenie z własnej inicjatywy dotyczące decyzji Europejskiej Agencji Obrony (EDA), w ramach której byłemu dyrektorowi generalnemu tej agencji zezwolono na objęcie dwóch wyższych stanowisk w firmie lotniczej Airbus.

Dochodzenie Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich obejmowało również powody, dla których EDA pozwoliła na objęcie nowych stanowisk przez byłego dyrektora generalnego jeszcze przed udzieleniem mu na to oficjalnej zgody, co stanowi naruszenie regulaminu pracowniczego EDA.

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich ustaliła, iż warunki wyznaczone byłemu dyrektorowi generalnemu przez EDA w tej decyzji były niewystarczające z punktu widzenia istniejącego ryzyka, a ich spełnienia nie dało się ani monitorować, ani wyegzekwować. Wiele do życzenia pozostawiał również sposób, w jaki EDA oceniła ryzyko wystąpienia konfliktu interesów.

EDA powinna była postawić bardziej rygorystyczne warunki i zabronić byłemu dyrektorowi generalnemu objęcia stanowiska, które wiązało się z największym ryzykiem wystąpienia konfliktu z uzasadnionym interesem EDA. Brak podjęcia tego typu działań przez EDA stanowi niewłaściwe administrowanie.

Na podstawie powyższych ustaleń Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich wydała dwa zalecenia:

(i) w przyszłości EDA powinna zabraniać osobom piastującym wyższe stanowiska, których kadencja dobiegła końca, podejmowania zatrudnienia wiążącego się z wystąpieniem konfliktu z uzasadnionym interesem EDA;

(ii) EDA powinna wprowadzić kryteria dotyczące zakazu podejmowania tego typu działań, aby osoby zajmujące wyższe stanowiska miały tego pełną świadomość. Osoby ubiegające się o wyższe stanowiska w EDA należy informować o tych kryteriach już na etapie ubiegania się o pracę.