Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 218 wyników

Decision on how the European Commission handled concerns about a call for tenders for a project to support agriculture and rural development reforms in Ukraine (case 1047/2021/TM)

Wtorek | 22 listopada 2022

The case concerned how the European Commission investigated the complainant’s concerns about an alleged conflict of interest. The EU Delegation to Ukraine organised a call for tenders to support policy and institutional reforms in agriculture in Ukraine. The complainant, the head of a consortium that submitted a tender, argued that the successful tenderer had a competitive advantage as its leading expert participated in meetings, where he might have obtained information on the project that was not available to the other bidders. The complainant contended that this was in breach of the principle of equal treatment.

The Ombudsman found that the Commission took the allegations seriously and thoroughly investigated the matter in line with the applicable rules and EU case-law. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer (case 1818/2021/FA)

Piątek | 20 maja 2022

The case concerned how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer and assessed the complainant’s application.

The Ombudsman found nothing to suggest a procedural error or a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s application and therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Zalecenie w sprawie OI/3/2021/KR dotyczące sposobu rozpatrzenia przez Europejską Agencję Obrony wniosku byłego dyrektora generalnego o zgodę na objęcie wyższych stanowisk w firmie Airbus

Wtorek | 01 lutego 2022

Sprawa dotyczyła decyzji Europejskiej Agencji Obrony (EDA) o wyrażeniu zgody, pod pewnymi warunkami, na objęcie przez jej byłego dyrektora generalnego dwóch planowanych stanowisk pracy, a mianowicie stanowiska szefa ds. działalności lobbingowej Airbus Spain oraz stanowiska doradcy strategicznego Airbus Defence and Space.

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdziła dwa przypadki niewłaściwego administrowania i wydała dwa zalecenia oraz jedną sugestię w celu uniknięcia podobnych problemów w przyszłości.

Po pierwsze Rzecznik zaleciła, że w przyszłości EDA powinna zabraniać osobom piastującym wyższe stanowiska, których kadencja dobiegła końca, podejmowania zatrudnienia wiążącego się z wystąpieniem konfliktu z uzasadnionym interesem EDA.

Po drugie Rzecznik zarekomendowała, że EDA powinna wprowadzić kryteria dotyczące zakazu podejmowania tego typu działań, aby osoby zajmujące wyższe stanowiska miały tego pełną świadomość. Osoby ubiegające się o wyższe stanowiska w EDA należy informować o tych kryteriach.

Ponadto Rzecznik zasugerowała, że EDA powinna spowodować, aby specjalny formularz dla osób ubiegających się o zezwolenie na planowane zatrudnienie był sporządzony w taki sposób, aby (byli) pracownicy przedstawiali odpowiednie informacje od początku umożliwiające EDA przeprowadzenie miarodajnej oceny.

EDA zasadniczo zobowiązała się wdrożyć zalecenia dotyczące potencjalnego zakazu obejmowania przez pracowników określonych stanowisk oraz przekazania pracownikom wytycznych w sprawie sposobu stosowania takiego środka. Poinformowała, że podjęła działania w celu wdrożenia zaleceń. Jednocześnie EDA podniosła pewne kwestie dotyczące ustaleń Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich, do których Rzecznik odniosła się w decyzji.

Rzecznik zwraca się do EDA o informowanie jej o wszelkich przyszłych działaniach podejmowanych w związku z wydanymi przez nią zaleceniami, w szczególności w odniesieniu do kryteriów EDA dotyczących zakazu podejmowania zatrudnienia na stanowiskach, gdzie występuje wyraźny konflikt interesów.

 

Zalecenie dotyczące sposobu rozpatrzenia przez Europejską Agencję Obrony wniosku byłego dyrektora generalnego o zgodę na objęcie wyższych stanowisk w firmie Airbus (sprawa OI/3/2021/KR)

Wtorek | 13 lipca 2021

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadziła dochodzenie z własnej inicjatywy dotyczące decyzji Europejskiej Agencji Obrony (EDA), w ramach której byłemu dyrektorowi generalnemu tej agencji zezwolono na objęcie dwóch wyższych stanowisk w firmie lotniczej Airbus.

Dochodzenie Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich obejmowało również powody, dla których EDA pozwoliła na objęcie nowych stanowisk przez byłego dyrektora generalnego jeszcze przed udzieleniem mu na to oficjalnej zgody, co stanowi naruszenie regulaminu pracowniczego EDA.

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich ustaliła, iż warunki wyznaczone byłemu dyrektorowi generalnemu przez EDA w tej decyzji były niewystarczające z punktu widzenia istniejącego ryzyka, a ich spełnienia nie dało się ani monitorować, ani wyegzekwować. Wiele do życzenia pozostawiał również sposób, w jaki EDA oceniła ryzyko wystąpienia konfliktu interesów.

EDA powinna była postawić bardziej rygorystyczne warunki i zabronić byłemu dyrektorowi generalnemu objęcia stanowiska, które wiązało się z największym ryzykiem wystąpienia konfliktu z uzasadnionym interesem EDA. Brak podjęcia tego typu działań przez EDA stanowi niewłaściwe administrowanie.

Na podstawie powyższych ustaleń Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich wydała dwa zalecenia:

(i) w przyszłości EDA powinna zabraniać osobom piastującym wyższe stanowiska, których kadencja dobiegła końca, podejmowania zatrudnienia wiążącego się z wystąpieniem konfliktu z uzasadnionym interesem EDA;

(ii) EDA powinna wprowadzić kryteria dotyczące zakazu podejmowania tego typu działań, aby osoby zajmujące wyższe stanowiska miały tego pełną świadomość. Osoby ubiegające się o wyższe stanowiska w EDA należy informować o tych kryteriach już na etapie ubiegania się o pracę.