Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 198 wyników

Recommendation on how the European Defence Agency handled the applications of its former Chief Executive to take on senior positions at Airbus (OI/3/2021/KR)

Czwartek | 15 lipca 2021

The Ombudsman conducted an inquiry on her own initiative into the decision of the European Defence Authority (EDA) to allow its former Chief Executive to take up two senior positions with Airbus, an aerospace company.

The Ombudsman’s inquiry also looked into how the EDA dealt with the fact that the former Chief Executive took up his new positions before the EDA had authorised him to do so, which is a breach of the EDA’s Staff Regulations.

The Ombudsman found that the conditions imposed on the former Chief Executive by the EDA in its authorising decision were insufficient when measured against the risks, and could not be monitored and enforced. There were also shortcomings in how the EDA assessed the risk of conflicts of interest.

The EDA should have instead applied stronger conditions and forbidden the former Chief Executive from taking up the position which gave rise to the greatest risk of conflict with the EDA’s legitimate interest. Not doing so amounted to maladministration by the EDA.

Based on these findings, the Ombudsman issued two recommendations:

(i) In future, the EDA should forbid its senior staff from taking up positions after their term of office where a clear conflict of interest arises with the legitimate interests of the EDA;

(ii) The EDA should set out the criteria for forbidding such moves, in order to give clarity to senior staff. Applicants for senior EDA posts should be informed of the criteria when they apply.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Wtorek | 04 maja 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.

Decyzja Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich we wspólnym dochodzeniu 853/2020/KR dotyczącym decyzji Komisji Europejskiej o udzieleniu BlackRock Investment Management zamówienia na przeprowadzenie badania dotyczącego włączenia czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (czynniki ESG) do przepisów bankowych UE

Poniedziałek | 23 listopada 2020

Sprawa dotyczy decyzji Komisji Europejskiej o udzieleniu BlackRock Investment Management zamówienia na przeprowadzenie badania dotyczącego włączenia czynników środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem (czynników ESG) do przepisów bankowych UE. Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich wszczęła dochodzenie po otrzymaniu skarg od posłów do Parlamentu Europejskiego i koalicji organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W ramach dochodzenia sprawdzono, w jaki sposób Komisja oceniła ofertę przedsiębiorstwa w kontekście zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie badania.

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich uznała, że oferta spółki budzi zastrzeżenia. Po pierwsze, jeżeli oferent ma bezpośredni lub pośredni interes finansowy w rozwoju sytuacji na rynku, ponieważ inwestuje na tym rynku lub zarządza inwestycjami na tym rynku, istnieje wyraźne ryzyko, że interesy te mogą wpłynąć na wynik pracy tego oferenta na jego korzyść. Dotyczy to przedmiotowego przedsiębiorstwa. Po drugie, ze względu na wagę, jaką Komisja zastosowała w swojej ocenie, niska cena zaoferowana przez przedsiębiorstwo zoptymalizowała jego szanse na uzyskanie zamówienia. Zdobycie kontraktu może umożliwić przedsiębiorstwu uzyskanie wiedzy i wpływu na rozwijający się obszar inwestycyjny o dużym i rosnącym znaczeniu dla jego klientów, a tym samym dla samego przedsiębiorstwa.

Rzecznik zgadza się, że istnieją uzasadnione obawy dotyczące ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, który mógłby negatywnie wpłynąć na wykonanie umowy, ponieważ przedsiębiorstwo w oczywisty sposób posiada interes w opracowaniu przyszłych unijnych przepisów, które będą miały wpływ na samo przedsiębiorstwo i na jego klientów. Stwierdziła ona, że Komisja powinna była być bardziej rygorystyczna i przyjąć szerszą perspektywę w celu sprawdzenia, zgodnie z przepisami, czy przedsiębiorstwo nie znajduje się w konflikcie interesów, który mógłby negatywnie wpłynąć na jego zdolność do wykonania umowy. Niedopełnienie tego obowiązku nie spełnia jednak przesłanek niewłaściwego administrowania, zważywszy na ograniczenia unijnych przepisów dotyczących udzielania zamówień w takich sytuacjach w stosunku do pracowników Komisji udzielających zamówień.

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich sugeruje, aby Komisja zaktualizowała swoje wytyczne dotyczące postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi związane z polityką, wyjaśniając pracownikom, kiedy należy wykluczyć oferentów ze względu na konflikt interesów, który może mieć negatywny wpływ na wykonanie zamówienia. Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich sugeruje również, by Komisja rozważyła, czy konieczna jest również szczegółowa aktualizacja obowiązujących przepisów, aby lepiej odpowiadały obecnym ambicjom politycznym UE. UE planuje okres bezprecedensowego poziomu wydatków i inwestycji, co z konieczności będzie wiązało się z istotnymi powiązaniami z sektorem prywatnym.

Niniejsza decyzja zostanie również przekazana prawodawcom UE. W gestii prawodawców leży uzgodnienie prawnych podstaw „zielonej transformacji”, w tym odpowiedniego sposobu wpływania na jej rozwój i upowszechnianie.