Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 397 wyników

Decyzja w sprawie kwestii dotyczących sposobu komunikowania się Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) z obywatelami w związku z jej portalem dostępu do dokumentów (sprawy połączone 1261/2020 i 1361/2020)

Czwartek | 15 grudnia 2022

Sprawa dotyczyła przede wszystkim decyzji Fronteksu o zaprzestaniu dalszego komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej z osobami, które złożyły wniosek o publiczny dostęp do dokumentów. Frontex zobowiązuje wnioskodawców do korzystania ze swojego internetowego portalu dostępu. Stwarza to problemy dla wnioskodawców, których to problemów można by łatwo uniknąć, a także dla internetowych platform poświęconych przejrzystości, utworzonych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, aby pomóc w osiągnięciu celu UE, jakim jest prowadzenie prac w sposób jak najbardziej otwarty.

Rzecznik nie mogła znaleźć uzasadnienia dla decyzji Fronteksu. Wydała ona zalecenie, aby Frontex umożliwił wnioskodawcom komunikowanie się z nim za pomocą poczty elektronicznej, bez konieczności korzystania z obecnego portalu dostępu do dokumentów. Ponadto zwróciła się do Fronteksu o zaznajomienie się z najlepszymi praktykami, które Komisja Europejska określiła w tym zakresie dla swojego nowego portalu dostępu publicznego, oraz o jak najszybsze wdrożenie tych praktyk.

Rzecznik zasugerowała ponadto, że Frontex powinien przeznaczyć zasoby niezbędne do obsługi dużej liczby wniosków o dostęp, które prawdopodobnie będzie regularnie otrzymywać w przyszłości. Zasugerowała również, że Frontex powinien opracować szczegółowy podręcznik dotyczący sposobu rozpatrywania wniosków o dostęp publiczny i opublikować ten podręcznik.

Frontex odrzucił zalecenie Rzecznik, aby umożliwić wnioskodawcom komunikację z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej. Frontex nie odpowiedział również merytorycznie na propozycję zaznajomienia się z powiązanymi najlepszymi praktykami Komisji Europejskiej i ich wdrożenia.

Wobec tego Rzecznik zamyka dochodzenie, stwierdziwszy niewłaściwe administrowanie.

W odniesieniu do innych sugestii Rzecznik Frontex stwierdził, że niedawno zapewnił dodatkowe pół etatu do rozpatrywania wniosków o publiczny dostęp do dokumentów, i zapowiedział, że opracuje podręcznik zgodnie z sugestią Rzecznik. Na początku dochodzenia Frontex wdrożył propozycje Rzecznik dotyczące zmiany oświadczenia o prawach autorskich oraz udostępnienia dokumentów w ramach kont dostępu publicznego na okres dwóch lat. Zgodził się również na wprowadzenie specjalnego adresu e-mail do składania odwołań.