Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 668 wyników

Decision on how the European Parliament dealt with a contractual issue with a conference interpreter (joint cases 1643/2022/TM and 2036/2022/TM)

Czwartek | 04 maja 2023

The complainant is a freelance interpreter who raised concerns about how the European Parliament complied with its contractual obligations in relation to the provision of remote interpretation services to the European Parliament during the COVID-19 pandemic.

The Ombudsman took the view that the Parliament had provided reasonable explanations for its position and closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Commission dealt with complaints that Spain is in breach of EU law concerning fixed-term employment contracts (case 1813/2022/PGP)

Czwartek | 20 kwietnia 2023

The case concerned information provided by the European Commission about the status of two infringement complaints.

The Ombudsman found that the Commission could have provided more comprehensive information about the status of one of the complaints, notably in relation to the ongoing ‘multiple complaints procedure’ covering some of the issues raised in that complaint. However, it dealt with the complaints in a reasonable manner.

The Ombudsman closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decyzja w sprawie kwestii dotyczących sposobu komunikowania się Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) z obywatelami w związku z jej portalem dostępu do dokumentów (sprawy połączone 1261/2020 i 1361/2020)

Czwartek | 15 grudnia 2022

Sprawa dotyczyła przede wszystkim decyzji Fronteksu o zaprzestaniu dalszego komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej z osobami, które złożyły wniosek o publiczny dostęp do dokumentów. Frontex zobowiązuje wnioskodawców do korzystania ze swojego internetowego portalu dostępu. Stwarza to problemy dla wnioskodawców, których to problemów można by łatwo uniknąć, a także dla internetowych platform poświęconych przejrzystości, utworzonych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, aby pomóc w osiągnięciu celu UE, jakim jest prowadzenie prac w sposób jak najbardziej otwarty.

Rzecznik nie mogła znaleźć uzasadnienia dla decyzji Fronteksu. Wydała ona zalecenie, aby Frontex umożliwił wnioskodawcom komunikowanie się z nim za pomocą poczty elektronicznej, bez konieczności korzystania z obecnego portalu dostępu do dokumentów. Ponadto zwróciła się do Fronteksu o zaznajomienie się z najlepszymi praktykami, które Komisja Europejska określiła w tym zakresie dla swojego nowego portalu dostępu publicznego, oraz o jak najszybsze wdrożenie tych praktyk.

Rzecznik zasugerowała ponadto, że Frontex powinien przeznaczyć zasoby niezbędne do obsługi dużej liczby wniosków o dostęp, które prawdopodobnie będzie regularnie otrzymywać w przyszłości. Zasugerowała również, że Frontex powinien opracować szczegółowy podręcznik dotyczący sposobu rozpatrywania wniosków o dostęp publiczny i opublikować ten podręcznik.

Frontex odrzucił zalecenie Rzecznik, aby umożliwić wnioskodawcom komunikację z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej. Frontex nie odpowiedział również merytorycznie na propozycję zaznajomienia się z powiązanymi najlepszymi praktykami Komisji Europejskiej i ich wdrożenia.

Wobec tego Rzecznik zamyka dochodzenie, stwierdziwszy niewłaściwe administrowanie.

W odniesieniu do innych sugestii Rzecznik Frontex stwierdził, że niedawno zapewnił dodatkowe pół etatu do rozpatrywania wniosków o publiczny dostęp do dokumentów, i zapowiedział, że opracuje podręcznik zgodnie z sugestią Rzecznik. Na początku dochodzenia Frontex wdrożył propozycje Rzecznik dotyczące zmiany oświadczenia o prawach autorskich oraz udostępnienia dokumentów w ramach kont dostępu publicznego na okres dwóch lat. Zgodził się również na wprowadzenie specjalnego adresu e-mail do składania odwołań.