Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 635 wyników

Decyzja w sprawie odmowy przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) publicznego dostępu do zintegrowanych ram metodologicznych Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (sprawa 124/2022/NH)

Wtorek | 28 czerwca 2022

Sprawa dotyczyła wniosku o publiczny dostęp do dokumentów będących w posiadaniu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) dotyczących ram metodologicznych dla środków pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. ESDZ odmówiła ujawnienia tych dokumentów, argumentując, że ich ujawnienie mogłoby naruszyć ochronę interesu publicznego w odniesieniu do kwestii obronnych i wojskowych, a także stosunków międzynarodowych państw członkowskich UE.

Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że decyzja ESDZ o odmowie publicznego dostępu była uzasadniona i że instytucja udzieliła skarżącemu wystarczających wyjaśnień. Rzecznik zamknęła zatem dochodzenie, nie stwierdziwszy przypadku niewłaściwego administrowania.

 

Decyzja w sprawie tego, czy Rzecznik Praw Obywatelskich może zbadać, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrzył obawy dotyczące zgodności z kodeksem postępowania członków Trybunału (sprawa 1072/2021/NH)

Poniedziałek | 27 czerwca 2022

Sprawa dotyczyła publicznych uwag rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na temat projektu unijnego aktu o rynkach cyfrowych w trakcie trwania procesu legislacyjnego. Skarżący, organizacja ochrony konsumentów, uznał, że TSUE nie rozpatrzył należycie tego potencjalnego naruszenia swojego kodeksu postępowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich sformułowała szereg pytań do TSUE. TSUE argumentował, że Rzecznik nie ma uprawnień do badania skargi, ponieważ dotyczyła ona sądowej roli Trybunału.

Stanowisko Rzecznika na temat jej uprawnień różniło się od stanowiska TSUE. Ze względu na to, że dalsze dochodzenie nie miałoby sensu, Rzecznik zamknęła sprawę.

Recommendation on issues related to how the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) communicates with citizens in relation to its access to documents portal (Joined Cases 1261/2020 and 1361/2020)

Wtorek | 21 czerwca 2022

The case concerned primarily Frontex’s decision not to communicate any more by email with applicants who request public access to documents. Frontex obliges citizens to use its online access portal. This causes a number of unnecessary problems for individual applicants as well as for transparency platforms that civil society organisations have set up to help further the EU’s aim of working as openly as possible. 

The Ombudsman could not find justifications for Frontex’s decision. She therefore issues a recommendation that Frontex should allow applicants to communicate with it by email, in full and without resort to its current access to documents portal.

The Ombudsman moreover suggests that Frontex should dedicate the resources that are required for handling the large number of access requests that it is likely to receive on a regular basis going forward.