Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Wyszukiwanie tekstowe

Typ dokumentu

Instytucja, której sprawa dotyczy

rodzaj rozstrzygnięcia

Numer sprawy

Język

Rozpiętość czasowa

Słowa kluczowe

Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 81 wyników

Proposal of the European Ombudsman for a solution in case 360/2021/TE on the Council of the EU’s refusal to provide full public access to documents related to trilogue negotiations on motor vehicle emissions

Piątek | 18 czerwca 2021

The case concerns the Council of the EU’s refusal to grant full public access to documents concerning trilogue negotiations between the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on draft legislation for vehicle emissions. The Council granted access to only parts of the documents identified, arguing that disclosing the remaining parts could undermine the ongoing decision-making process.

The Ombudsman’s inquiry team examined unredacted copies of the documents in question and found that the redacted parts contain the Council’s negotiating strategy - its ’red lines’, points where it could be flexible and the Council’s fall-back options - in ongoing negotiations with Parliament. The inquiry team confirmed that these redacted parts have not been shared with Parliament.

The Ombudsman acknowledges that releasing details on the Council’s negotiating strategy, when no provisional agreement on the relevant parts of the draft legislative text has been reached, could seriously undermine its negotiating position. The Ombudsman therefore takes the view that there is a duly justified case to refuse access to the redacted text at this stage in the negotiations. However, once provisional compromises are found in trilogue meetings, the relevant parts of the documents could be disclosed.

In the course of the inquiry, the Council provided the Ombudsman with three additional documents, which it had shared with Parliament ahead of the first, second and third trilogue on this file. The Ombudsman’s inquiry team examined these additional documents and found that they contain the provisional compromises found between the co-legislators, as well as the evolving positions, proposals and comments of the three institutions in relation to those parts of the legislative text on which no agreement has yet been found. In line with recent case-law of the General Court, these are trilogue documents that should be made public upon request, so as to enable the public to participate in trilogue negotiations and to influence the legislative process at this crucial stage.

As the complainant’s access request covered all documents related to the ongoing trilogue negotiations on motor vehicle emissions, the Ombudsman proposes that the Council now identifies the three additional documents as falling within the scope of the complainant’s request and, in line with the General Court’s case-law, fully discloses them.

Decyzja w sprawie 311/2021/TE dotyczącej odmowy udzielenia przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci publicznego dostępu do oceny kosztów i korzyści dotyczącej projektu tunelu Brenner

Środa | 02 czerwca 2021

Sprawa dotyczyła odmowy udzielenia przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci publicznego dostępu do oceny kosztów i korzyści dotyczącej projektu tunelu Brenner. INEA uznała, że ujawnienie tego dokumentu zaszkodziłoby interesom handlowym przedsiębiorstwa realizującego ten projekt.

Zespół Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzący postępowanie wyjaśniające przeprowadził kontrolę żądanego dokumentu i stwierdził, że chociaż można racjonalnie uznać, iż ujawnienie niektórych informacji zawartych w analizie kosztów i korzyści mogłoby naruszyć interesy handlowe przedsiębiorstwa, dokument ten zawiera również informacje, których nie można racjonalnie uznać za szczególnie chronione informacje handlowe. Rzecznik zaproponowała zatem, aby INEA zrewidowała swoje stanowisko w sprawie wniosku skarżącego w celu udzielenia możliwie najszerszego publicznego dostępu.

W swojej odpowiedzi Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), która zastąpiła INEA w dniu 1 kwietnia 2021 r., zgodziła się udzielić częściowego publicznego dostępu do przedmiotowej analizy kosztów i korzyści. Rzecznik uznała zmiany za uzasadnione i zamknęła sprawę, uznając, że jej propozycja rozwiązania problemu została przyjęta.

Decyzja w sprawie 1991/2019/KR dotyczącej działań Komisji Europejskiej co do oceny zrównoważonego charakteru projektów gazowych znajdujących się w wykazie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

Wtorek | 17 listopada 2020

Sprawa dotyczyła włączenia projektów gazowych do unijnego wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania z 2019 r. Obejmowały one transgraniczne projekty w zakresie infrastruktury energetycznej, które powinny przyczynić się do osiągnięcia unijnych celów polityki energetycznej i klimatycznej. Zdaniem skarżącego projekty gazowe znajdujące się w wykazie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania nie zostały poddane odpowiedniej ocenie pod kątem zrównoważonego charakteru, jak jest to wymagane.

Komisja potwierdziła już, że ocena zrównoważonego charakteru zgłoszonych projektów gazowych nie była optymalna ze względu na brak danych i zastosowanie nieodpowiednich metod. W trakcie dochodzenia Komisja poinformowała Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich, że aktualizuje kryterium stosowane do oceny zrównoważonego charakteru projektów zgłoszonych do umieszczenia w kolejnym wykazie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, który sporządzi w 2021 r.

W ramach tej aktualizacji oczekuje się między innymi uwzględnienia w ocenie projektów bilansu CO2 i metanu, a także wpływu na efektywność. Wskaźnik ten ma odzwierciedlać oczekiwany wpływ infrastruktury na związaną z wytwarzaniem energii ogólną intensywność emisji gazów cieplarnianych w danym państwie członkowskim oraz emisje związane z funkcjonowaniem samej infrastruktury.

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zapewni wprowadzenie tej aktualizacji przed podjęciem decyzji w sprawie kolejnego wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Data przyjęcia kolejnego wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania jest przewidziana na ostatni kwartał 2021 r.

Biorąc pod uwagę unijne cele w zakresie zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju, umieszczenie projektów gazowych w poprzednich wykazach projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, bez odpowiedniej oceny ich zrównoważonego charakteru, należy uznać za niewłaściwe. Oznaczało to, że nie było możliwe uszeregowanie ich w celu określenia tych najbardziej zrównoważonych. Komisja podejmuje jednak niezbędne działania, w związku z którymi dalsze dochodzenie Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest na tym etapie uzasadnione.