Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 94 wyników

Decision on how the European Commission handled an infringement complaint concerning Danish rules on temporary use of cars from other Member States (case 1245/2020/PB)

Wtorek | 21 lutego 2023

The complainant in this case contended that the European Commission had not fully examined an infringement complaint concerning Danish rules on temporary use of cars from other EU Member States. The complainant suspected that the Danish rules in this area are to some extent intended to minimise the temporary use of cars registered in other Member States, with a view to increasing revenues from the registration of imported cars.

The Ombudsman found that the issue raised by the complainant warranted further attention, and that certain specific points had not been fully addressed by the Commission. She therefore proposed as a solution that the Commission register and examine the infringement complaint anew. The Commission accepted her proposal and the Ombudsman therefore closed the inquiry.

Decyzja w sprawie odmowy udzielenia przez Radę UE publicznego dostępu do dokumentów dotyczących toczących się negocjacji w sprawie opodatkowania usług cyfrowych (sprawa 1703/2021/AMF)

Poniedziałek | 30 maja 2022

Skarżący chciał uzyskać publiczny dostęp do dokumentów dotyczących toczących się w Radzie negocjacji w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego opodatkowania usług cyfrowych. Rada wskazała 53 dokumenty jako objęte zakresem wniosku skarżącego. Rada udzieliła pełnego dostępu do 24 dokumentów, odmówiła dostępu do pełnego tekstu 10 dokumentów, a do pozostałych udzieliła częściowego dostępu. Rada argumentowała, że odmowa ujawnienia tych dokumentów była uzasadniona potrzebą ochrony stosunków międzynarodowych, polityki finansowej, monetarnej i gospodarczej UE lub państw członkowskich oraz jej własnego procesu decyzyjnego.

Skarżący był niezadowolony z decyzji Rady o odmowie dostępu do pełnego tekstu 10 dokumentów i zwrócił się do Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich.

Po zapoznaniu się z dokumentami i po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez Radę w odpowiedzi na jej pytania Rzecznik uważa, że decyzja Rady o odmowie udzielenia publicznego dostępu do dokumentów była w tamtym czasie uzasadniona. Rzecznik z zadowoleniem przyjmuje jednak decyzję Rady, podjętą w trakcie dochodzenia, o przyznaniu publicznego dostępu do pięciu z dziesięciu żądanych dokumentów.

W związku z tym Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich zamknęła sprawę.