Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 26 wyników

Decyzji w sprawie 1485/2018/MH dotyczącej sposobu udzielenia przez Komisję Europejską odpowiedzi na pytanie skarżącego dotyczącym unijnego finansowania dla Węgier

Poniedziałek | 25 marca 2019

Skarżący zwrócił się do Komisji Europejskiej o zajęcie stanowiska w kwestii tego, czy istnieje podstawa prawna, aby zawiesić unijne finansowanie dla Węgier. Złożył skargę do Rzecznik ponieważ Komisja w udzielonej odpowiedzi nie odniosła się do postawionego konkretnego pytania.

Rzecznik zwróciła do Komisji o udzielenie odpowiedzi na pytanie skarżącego. W odpowiedzi Komisja opisała szczegółowo warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby doszło do zawieszenia finansowania dla państw członkowskich w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Przedstawiła również szczegółowe informacje na temat proponowanych zmian tych zasad. Rzecznik uznała, że odpowiedź Komisji była dostateczne jasna i wyczerpująca.

Jako że Komisja rozwiązała problem przedstawiony w skardze, Rzecznik zamknęła sprawę.