Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Wyszukiwanie tekstowe

Typ dokumentu

Instytucja, której sprawa dotyczy

rodzaj rozstrzygnięcia

Numer sprawy

Język

Rozpiętość czasowa

Słowa kluczowe

Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 89 wyników

Decision in case 2067/2020/MIG on the European Border and Coast Guard Agency’s (Frontex) handling of multiple requests for public access to documents made by a single applicant

Środa | 16 czerwca 2021

The case concerned how the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) handled multiple requests for public access to documents made by a single applicant. Frontex considered that the scope of the complainant’s multiple requests, which had been made in close temporal proximity, was too extensive to be processed in parallel. It therefore proposed, as a fair solution, to put them in a queue and process them in turn. The complainant did not agree to this approach.

The Ombudsman noted that it was not clear how extensive the scope of the complainant’s requests was and how much work it would entail to assess whether the documents concerned can be released. She proposed that Frontex should immediately recommence processing the complainant’s access requests, beginning with the most urgent one, as indicated by the complainant during the inquiry. She also proposed that Frontex provide the complainant with a list of all documents at issue to enable him to determine the priority of each request.

Frontex accepted the Ombudsman’s proposal and provided the complainant with a reply to the indicated access request shortly thereafter.

The Ombudsman welcomed Frontex’s response to her proposal for a solution and closed the case, calling on Frontex to make every effort to ensure that the complainant’s access requests are now dealt with quickly. The Ombudsman also encourages Frontex, in an effort to avoid delays, to improve its communication with applicants when attempting to find a fair solution on how to process extensive requests.

Decyzja w sprawie OI/5/2020/MHZ dotyczącej funkcjonowania mechanizmu rozpatrywania skarg Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w zakresie domniemanych przypadków łamania praw podstawowych oraz roli urzędnika ds. praw podstawowych

Wtorek | 15 czerwca 2021

Rzecznik z własnej inicjatywy wszczęła postępowanie wyjaśniające w celu zbadania, w jaki sposób Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) zajmuje się domniemanymi naruszeniami praw podstawowych za pośrednictwem swojego „mechanizmu rozpatrywania skarg”, a także w celu odniesienia się do roli i niezależności urzędnika ds. praw podstawowych Frontexu w tym zakresie.

W kontekście poprzedniego postępowania wyjaśniającego Rzecznik zaleciła utworzenie niezależnego mechanizmu rozpatrywania skarg dotyczących działalności Frontexu. Mechanizm rozpatrywania skarg został zatwierdzony przez prawodawców Unii i zaczął funkcjonować w 2016 r.

Za pośrednictwem mechanizmu rozpatrywania skarg Frontex rozpatruje skargi osób fizycznych, które uważają, że ich prawa podstawowe zostały naruszone w kontekście działalności Frontexu. Zadaniem urzędnika ds. praw podstawowych jest bezpośrednie rozpatrywanie skarg dotyczących działań pracowników Frontexu, jak również dopilnowanie, by skargi dotyczące pracowników organów krajowych zaangażowanych w działalność Frontexu były odpowiednio rozpatrywane przez właściwe organy.

Niniejsze postępowanie wyjaśniające miało na celu ocenę sposobu wdrożenia przez Frontex nowych zasad dotyczących mechanizmu rozpatrywania skarg i urzędnika ds. praw podstawowych, które weszły w życie w listopadzie 2019 r. Celem postępowania była również ocena ogólnej skuteczności mechanizmu rozpatrywania skarg na tle obaw obywateli dotyczących naruszeń praw podstawowych w kontekście działalności Frontexu.

Od czasu jego utworzenia w ramach mechanizmu rozpatrywano bardzo niewielką liczbę skarg, przy czym jak dotąd nie wpłynęła żadna skarga dotycząca działań pracowników Frontexu. W okresie od 2016 r. do stycznia 2021 r. urzędnik ds. praw podstawowych otrzymał 69 skarg, z czego 22 były dopuszczalne. W związku z tym, że w działalności Agencji brali udział pracownicy różnych organów, którzy odpowiadają przed różnymi organami, potencjalnym skarżącym może być trudno zidentyfikować domniemanych sprawców i zrozumieć, w jaki sposób i komu mogą zgłaszać domniemane naruszenia oraz dochodzić rekompensaty we właściwy sposób.

W ramach tego postępowania wyjaśniającego Rzecznik dokonała również przeglądu skarg rozpatrywanych w ramach mechanizmu rozpatrywania skarg i zidentyfikowała różne potencjalne niedociągnięcia, które mogą utrudniać osobom fizycznym zgłaszanie domniemanych naruszeń praw podstawowych i dochodzenie rekompensaty. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Rzecznik wykazało również opóźnienia Frontexu w realizacji nowych obowiązków dotyczących mechanizmu rozpatrywania skarg i urzędnika ds. praw podstawowych.

Na podstawie postępowania wyjaśniającego Rzecznik przedstawia Frontexowi szereg sugestii dotyczących usprawnień, mających na celu poprawę dostępności mechanizmu rozpatrywania skarg dla potencjalnych ofiar naruszeń praw podstawowych oraz zwiększenie rozliczalności działalności Frontexu i wszystkich osób w nią zaangażowanych. Sugestie te dotyczą sposobu, w jaki należy ułatwić potencjalnym ofiarom naruszeń praw podstawowych uzyskanie informacji o możliwościach dochodzenia rekompensaty i zgłaszania incydentów, a także sposobu usprawnienia rozpatrywania skarg i podejmowania działań następczych.