Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 203 wyników

Decision on the European Commission’s decision to recover grants paid under EU funded projects carried out by a national police authority (case 1733/2020/LM)

Poniedziałek | 11 października 2021

The complainant, a national police force, received two grants from the European Commission for projects to fight transnational crime, which it carried out successfully. Following audits of the projects, the Commission found that a big part of the costs were ineligible mainly due to the lack of supporting documents. The Commission therefore decided to recover a considerable part of the grants. The complainant turned to the Ombudsman arguing that the decision was disproportionate and that the Commission had not shown flexibility. The complainant considered that the Commission should have allowed it more time to send additional supporting documents and that it should have done another audit.

The Ombudsman found that it was reasonable for the Commission to conclude that the complainant had violated its contractual obligations under the ‘grant agreement’. The Commission had acted in accordance with EU financial rules and given the complainant ample opportunity to provide comments and submit additional supporting documents as proof of the costs it claimed. The Commission had also shown flexibility by agreeing to review supporting documents submitted late. The Ombudsman thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decyzja w sprawie OI/5/2020/MHZ dotyczącej funkcjonowania mechanizmu rozpatrywania skarg Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w zakresie domniemanych przypadków łamania praw podstawowych oraz roli urzędnika ds. praw podstawowych

Wtorek | 15 czerwca 2021

Rzecznik z własnej inicjatywy wszczęła postępowanie wyjaśniające w celu zbadania, w jaki sposób Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) zajmuje się domniemanymi naruszeniami praw podstawowych za pośrednictwem swojego „mechanizmu rozpatrywania skarg”, a także w celu odniesienia się do roli i niezależności urzędnika ds. praw podstawowych Frontexu w tym zakresie.

W kontekście poprzedniego postępowania wyjaśniającego Rzecznik zaleciła utworzenie niezależnego mechanizmu rozpatrywania skarg dotyczących działalności Frontexu. Mechanizm rozpatrywania skarg został zatwierdzony przez prawodawców Unii i zaczął funkcjonować w 2016 r.

Za pośrednictwem mechanizmu rozpatrywania skarg Frontex rozpatruje skargi osób fizycznych, które uważają, że ich prawa podstawowe zostały naruszone w kontekście działalności Frontexu. Zadaniem urzędnika ds. praw podstawowych jest bezpośrednie rozpatrywanie skarg dotyczących działań pracowników Frontexu, jak również dopilnowanie, by skargi dotyczące pracowników organów krajowych zaangażowanych w działalność Frontexu były odpowiednio rozpatrywane przez właściwe organy.

Niniejsze postępowanie wyjaśniające miało na celu ocenę sposobu wdrożenia przez Frontex nowych zasad dotyczących mechanizmu rozpatrywania skarg i urzędnika ds. praw podstawowych, które weszły w życie w listopadzie 2019 r. Celem postępowania była również ocena ogólnej skuteczności mechanizmu rozpatrywania skarg na tle obaw obywateli dotyczących naruszeń praw podstawowych w kontekście działalności Frontexu.

Od czasu jego utworzenia w ramach mechanizmu rozpatrywano bardzo niewielką liczbę skarg, przy czym jak dotąd nie wpłynęła żadna skarga dotycząca działań pracowników Frontexu. W okresie od 2016 r. do stycznia 2021 r. urzędnik ds. praw podstawowych otrzymał 69 skarg, z czego 22 były dopuszczalne. W związku z tym, że w działalności Agencji brali udział pracownicy różnych organów, którzy odpowiadają przed różnymi organami, potencjalnym skarżącym może być trudno zidentyfikować domniemanych sprawców i zrozumieć, w jaki sposób i komu mogą zgłaszać domniemane naruszenia oraz dochodzić rekompensaty we właściwy sposób.

W ramach tego postępowania wyjaśniającego Rzecznik dokonała również przeglądu skarg rozpatrywanych w ramach mechanizmu rozpatrywania skarg i zidentyfikowała różne potencjalne niedociągnięcia, które mogą utrudniać osobom fizycznym zgłaszanie domniemanych naruszeń praw podstawowych i dochodzenie rekompensaty. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Rzecznik wykazało również opóźnienia Frontexu w realizacji nowych obowiązków dotyczących mechanizmu rozpatrywania skarg i urzędnika ds. praw podstawowych.

Na podstawie postępowania wyjaśniającego Rzecznik przedstawia Frontexowi szereg sugestii dotyczących usprawnień, mających na celu poprawę dostępności mechanizmu rozpatrywania skarg dla potencjalnych ofiar naruszeń praw podstawowych oraz zwiększenie rozliczalności działalności Frontexu i wszystkich osób w nią zaangażowanych. Sugestie te dotyczą sposobu, w jaki należy ułatwić potencjalnym ofiarom naruszeń praw podstawowych uzyskanie informacji o możliwościach dochodzenia rekompensaty i zgłaszania incydentów, a także sposobu usprawnienia rozpatrywania skarg i podejmowania działań następczych.

Decyzja w sprawach 320/2021/DDJ i 599/2021/DDJ dotyczących odmowy udzielenia przez Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) publicznego dostępu do dokumentów dotyczących jej kontaktów z dwoma przedsiębiorstwami dostarczającymi platformę analizy danych

Poniedziałek | 14 czerwca 2021

Sprawy te dotyczyły dwóch wniosków o publiczny dostęp do dokumentów szczegółowo opisujących stosunki umowne i komunikację Europolu z dwoma przedsiębiorstwami dostarczającymi platformę analizy danych na potrzeby Agencji. Europol odmówił udzielenia publicznego dostępu, w części lub w całości, do większości dokumentów określonych w pierwszym wniosku, argumentując głównie, że ujawnienie tych dokumentów naruszyłoby ochronę interesu publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Europol odmówił udzielenia publicznego dostępu do wszystkich dokumentów określonych w drugim wniosku w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego i swojego wewnętrznego procesu decyzyjnego.

Na podstawie kontroli żądanych dokumentów Rzecznik uznała, że większość zawartych w nich informacji, w przypadku ich ujawnienia, mogłaby naruszyć ochronę interesu publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Rzecznik nie stwierdziła podstaw do kontynuowania postępowania wyjaśniającego w odniesieniu do bardzo ograniczonych informacji, które nie były objęte tym wyjątkiem.

Chociaż Rzecznik wskazała szereg niedociągnięć w sposobie, w jaki Europol zajął się tą sprawą, ogólnie rzecz biorąc stwierdziła, że Europol nie dopuścił się niewłaściwego administrowania odmawiając udzielenia publicznego dostępu do przedmiotowych dokumentów.

Decision in case 964/2020/JN on how the European Commission evaluated a tender in a public procurement procedure for the translation of a report on the judicial reform in Cyprus

Wtorek | 11 maja 2021

The case concerned the European Commission´s decision to reject a tender in a public procurement procedure for the translation of a report on the judicial reform in Cyprus. The complainant considered that the Commission had been wrong in rejecting his tender because it considered he did not meet the specifications for the required experience. In the complainant’s view, the Commission should have asked him for clarifications.

The Ombudsman found that the Commission acted reasonably, and closed the inquiry finding no maladministration. She trusts that, going forward, the Commission will ensure that unsuccessful tenderers receive an adequate explanation of the reasons why their tender has been rejected, without having to ask for clarification.

Decision in case 380/2020/VB on alleged irregularities in the selection procedure for the European prosecutor of one EU Member State

Środa | 28 kwietnia 2021

The case concerned the selection procedure for appointing a European prosecutor, part of the ‘College’ of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO). The complainant is an unsuccessful candidate, who considered that there were irregularities in the selection procedure and the ad hoc ‘selection panel’s’ opinion to exclude his candidature for the position. In addition, the complainant did not receive a reply to concerns he raised.

In the course of the inquiry, the Ombudsman’s inquiry team took the view that there was a lack of clarity around possible review procedures and made a proposal for a solution and a suggestion for improvement to the Council of the EU. The Council rejected the proposals.

The selection procedure for the posts of European prosecutors lacks any mechanism providing for acts or omissions of the selection panel to be reviewed. There is clearly an accountability vacuum and the Council has missed an opportunity to enhance public trust in and the legitimacy of the selection procedure for these important posts. The solution proposal and suggestion for improvement would have helped address these shortcomings.

As the selection panel is not an EU body, which can be subject to an inquiry of the Ombudsman, and both the Council and Commission have refused to take responsibility for the actions of the panel, the Ombudsman considers that no further inquiries are justified and closes the case.