Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 295 wyników

Decision on how the Research Executive Agency (REA) complied with a decision by the European Commission concerning the evaluation of a project proposal under the Horizon 2020 programme (case 1521/2021/LM)

Wtorek | 13 września 2022

The complainant participated in a call for proposals under the Horizon 2020 programme, which was organised by the Research Executive Agency (REA). The REA did not select the complainant’s proposal for funding but the European Commission subsequently annulled the REA’s decision and instructed the REA to re-evaluate the proposal. The REA re-evaluated the complainant’s proposal but decided not to allocate funds to it. Dissatisfied with this outcome, the complainant turned to the Ombudsman.

The Ombudsman found that the REA re-evaluated the proposal in line with the applicable rules and that the re-evaluation was fair. She thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) dealt with a Horizon 2020 funding proposal for the Enhanced European Innovation Council Accelerator Pilot (case 2097/2021/FA)

Piątek | 15 lipca 2022

The case concerned how the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) dealt with a proposal for funding under the Enhanced European Innovation Council (EIC) Accelerator Pilot.

The complainant took issue with how EASME evaluated its proposal as well as with the lack of information received on the evaluation and possibilities for review. The complainant was also concerned with the delay by EASME in replying to his request that it review its decision.  

In the course of the inquiry, the European Innovation Council and SME Executive Agency (EISMEA), which succeeded and replaced EASME, explained why there was a delay in the review procedure. The Ombudsman considered that the explanation was reasonable. The Ombudsman also found that EASME had provided sufficient information to the complainant on the evaluation and possibilities for review. Nevertheless, the Ombudsman found that the feedback provided by EASME to the complainant was not sufficient, and did not allow a meaningful review of the evaluation of the proposal. The Ombudsman noted that, in the context of the new EIC Accelerator programme, EISMEA appears to provide more detailed feedback to applicants on the evaluation of their proposals.

The Ombudsman thus considered that no further inquiries were justified in this case and closed the inquiry.

Decyzja dotycząca odmowy udzielenia przez Radę Unii Europejskiej pełnego publicznego dostępu do dokumentów związanych z negocjacjami w sprawie projektu aktu o rynkach cyfrowych (sprawa 1499/2021/SF)

Poniedziałek | 27 czerwca 2022

Skarżący, sieć dziennikarzy z kilku krajów europejskich, zwrócił się o publiczny dostęp do wstępnych uwag i pytań państw członkowskich dotyczących wniosku ustawodawczego dotyczącego aktu o rynkach cyfrowych. Rada odmówiła pełnego dostępu do wskazanych dokumentów, argumentując, że ich pełne ujawnienie naraziłoby na szwank trwający proces decyzyjny.

Rzecznik zwróciła uwagę, że informowanie społeczeństwa o postępach procedury legislacyjnej jest wymogiem prawnym. Szybki dostęp do dokumentów legislacyjnych ma zasadnicze znaczenie, by obywatele mogli korzystać wynikającego z traktatu prawa do uczestnictwa w życiu demokratycznym UE.

W powyższej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich uznała, że Rada nie wykazała w wystarczającym stopniu, że ujawnienie wymaganych dokumentów mogło poważnie wpłynąć na proces decyzyjny, wydłużyć go lub skomplikować. W świetle powyższego Rzecznik uznała, że odmowa publicznego dostępu do dokumentów przez Radę stanowi w tym przypadku niewłaściwe administrowanie. Rzecznik zaleciła, aby Rada udzieliła pełnego publicznego dostępu do wymaganych dokumentów legislacyjnych.

W odpowiedzi Rada udzieliła pełnego publicznego dostępu do żądanych dokumentów. Rzecznik z zadowoleniem przyjmuje pozytywną odpowiedź Rady na jej zalecenie. Wyraża jednak ubolewanie z powodu czasu, jaki zajął Radzie, aby udzielić publicznego dostępu. Rzecznik podkreśla, że z powodu upływu ponad roku od złożenia wniosku ujawnione dokumenty nie są już przydatne do celów, które skarżący zamierzał wykorzystać, tj. do informowania obywateli o toczącym się procesie legislacyjnym. W związku z tym Rzecznik potwierdziła wcześniejsze stwierdzenie niewłaściwego administrowania.

Rzecznik wzywa Radę do udostępnienia dokumentów legislacyjnych w czasie, który umożliwi społeczeństwu skuteczny udział w dyskusji.