Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 309 wyników

Decision on the European Commission's refusal to give public access to a proposal and a grant agreement concerning an EU funded project in the defence industry (case 1980/2022/NH)

Wtorek | 14 marca 2023

The case concerned a request for public access to documents concerning technology developed and military equipment produced as part of an EU-funded project in the defence industry. The European Commission refused access to the two documents it identified, arguing that full disclosure could undermine the public interest as regards public security, defence and military matters, the protection of the privacy and the integrity of the individual and the protection of commercial interests.

The Ombudsman inquiry team inspected the documents in question and found that the Commission’s refusal to disclose them was justified due to their sensitive nature.

The Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that the Commission had not acted with maladministration in this case.

Decision on the European Commission's refusal to give public access to a dataset containing company names and details held in the Business Registers Interconnection System on the ground that the requested document does not exist (case 926/2022/KR)

Wtorek | 28 lutego 2023

The case concerned a request for public access to a dataset containing company names and details held in the Business Registers Interconnection System (BRIS). BRIS interconnects the business registers of EU Member States and is operated by the Commission.

In refusing public access, the Commission argued that the requested dataset does not qualify as an existing document, in line with EU case law, because it could not be retrieved as part of the normal operations of the BRIS IT-system and would require additional programming.

The Ombudsman found that, given the specificities of the database in question, substantial investment would be required to extract the dataset from BRIS and present it to the complainant in a readable format. The decision of the Commission to refuse access was therefore reasonable.

The Ombudsman therefore closed the inquiry with the conclusion that there was no maladministration.

Decyzja w sprawie sposobu, w jaki Komisja Europejska rozpatrzyła dwie skargi odnośnie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące przepisów w zakresie planowania powierzchni handlowych w Niemczech (wspólne sprawy 2238 i 2249/2021/MHZ)

Piątek | 16 grudnia 2022

Skarżącymi są dwa przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż detaliczną, IKEA i Decathlon, które zarzuciły Komisji Europejskiej, że nie przeprowadziła odpowiednio postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Niemcom w zakresie przepisów dotyczących planowania i powierzchni handlowej. Skarżący zakwestionowali czas trwania postępowania, ponieważ pierwszą skargę w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego złożono w 2008 r. Zakwestionowali ponadto różne wyjaśnienia Komisji dotyczące opóźnienia.

W trakcie dochodzenia Rzecznik przedstawiła Komisji wstępne ustalenia, w szczególności, że Komisja potrzebowała zbyt dużo czasu (ponad trzynaście lat), aby zająć się wstępnymi etapami administracyjnymi postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Zasugerowała, że Komisja powinna podjąć decyzję o przeprowadzeniu kolejnego etapu postępowania bez dalszej zwłoki.

W odpowiedzi na ustalenia Rzecznik Komisja udzieliła wyjaśnień mających na celu uzasadnienie poświęconego czasu i wskazała, że zamierza podjąć decyzję na początku 2023 r.

Rzecznik uznała, że nie można uzasadnić poświęcenia tak długiego czasu. Rzecznik zamknęła dochodzenie, stwierdziwszy niewłaściwe administrowanie. Uznała, że wydanie zalecenia byłoby bezcelowe, ponieważ Komisja zobowiązała się do podjęcia decyzji w najbliższych miesiącach. Komisja powinna przedstawić Rzecznik sprawozdanie do końca marca 2023 r.

Decision on the delay by the European Commission in publishing several European Assessment Documents for steel products used in the construction sector (case 1597/2021/VB)

Środa | 14 grudnia 2022

The complainant, a steel products manufacturer, was concerned about the delay incurred by the Commission in publishing ‘European Assessment Documents’ (EADs) relating to four of its products, which hampered its ability to market these products within the European Economic Area.

The Ombudsman found that there have been significant delays in the procedures for adopting and publishing EADs, which is regrettable. However, the Commission has since taken steps to address the delays, and has provided the complainant with a clear timeline for the publication of the four EADs in question.

In light of this, the Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that no further inquiries into the matter are justified at this stage. However, she asked the Commission to update her on the effectiveness of the steps it has taken to address the backlog in the publication of EADs.

Decyzja w sprawie sposobu, w jaki Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje publiczne dotyczące inicjatywy „zrównoważony ład korporacyjny” (sprawa 1956/2021/VB)

Poniedziałek | 12 grudnia 2022

Skarżący, grupa organizacji społeczeństwa obywatelskiego, byli zaniepokojeni sposobem, w jaki Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje publiczne w sprawie inicjatywy „zrównoważony ład korporacyjny”, której celem jest zachęcenie przedsiębiorstw do lepszego zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju w ramach ich działalności. W szczególności skarżący twierdzili, że w sprawozdaniu podsumowującym stan faktyczny, opublikowanym wkrótce po zamknięciu konsultacji publicznych, Komisja nie przedstawiła w odpowiedni sposób opinii obywateli, którzy złożyli odpowiedzi za pośrednictwem internetowych platform poświęconych kampaniom.

Rzecznik wyraża ubolewanie, że Komisja nie przyjęła bardziej przyjaznego dla obywateli podejścia do sposobu informowania o konsultacjach w sprawozdaniu, zwłaszcza poprzez przedstawienie większej ilości informacji na temat odpowiedzi otrzymanych od osób, które wzięły udział w kampaniach. Podejście Komisji, aby w ogóle nie informować w sprawozdaniu podsumowującym stan faktyczny o treści odpowiedzi udzielonych w kampaniach, może zniechęcić organizacje do rozpoczynania kampanii w przyszłości. Byłoby to szkodliwe dla możliwości gromadzenia w ramach konsultacji publicznych opinii społeczeństwa oraz dla zaangażowania obywateli w proces podejmowania decyzji.

Zważywszy, że w następstwie konsultacji Komisja przyjęła już wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, nie są uzasadnione dalsze dochodzenia w tej kwestii. Rzecznik przedstawiła jednak Komisji sugestię dotyczącą usprawnień w celu zagwarantowania, że w przyszłości w swoich sprawozdaniach z wyników konsultacji publicznych będzie ona podawać lepsze informacje na temat odpowiedzi otrzymanych od obywateli za pośrednictwem platform poświęconych kampaniom. Zasugerowała również, aby Komisja udzieliła organizacjom jasnych informacji na temat tego, w jaki sposób odpowiedzi zebrane przez nie w ramach kampanii mogą zostać najlepiej uwzględnione w kontekście konsultacji.