Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 178 wyników

Decision in case 193/2021/AMF on the European Anti-Fraud Office´s refusal to provide public access to a call for tenders for an EU funded project that was the object of an investigation

Czwartek | 17 czerwca 2021

The case concerned a request for access to a public call for tenders for an EU funded project that was investigated by the European Anti-Fraud Office. OLAF had argued that providing the complainant with the call (which is already in the public domain) would damage its decision-making process and the purpose of its investigations because it would allow the complainant to identify the project in question and therefore the subject matter of the investigation. The Ombudsman´s inquiries team asked OLAF to clarify how its decision making process and the purpose of its investigations could be damaged when the call was public and the investigation was closed in 2019.

Taking into account the arguments put forward by OLAF in its reply to the Ombudsman´s inquiries team, the Ombudsman agreed that the disclosure of the call would undermine OLAF´s decision-making process and the purpose of its investigations. Therefore, the inquiry was closed with a finding of no maladministration.

Decision in case OI/2/2020/NH on the European Anti-Fraud Office’s refusal to grant public access to documents related to its investigation of possible links between Japan Tobacco International (JTI) and a family member of the Syrian President

Środa | 29 lipca 2020

The case concerned how the European Anti-Fraud Office (OLAF) handled a request by a journalist for public access to documents about an OLAF investigation into a tobacco product manufacturer and its possible links to a family member of the Syrian President.

OLAF invoked the general presumption that public access to the requested documents would be particularly detrimental to its ability to fulfil its mission to fight fraud in the public interest. OLAF therefore concluded, without assessing each document individually, that access to the documents could not be granted.

The Ombudsman found that OLAF had correctly applied the EU rules on public access to documents. After reviewing the final OLAF report in this case, the Ombudsman found that only one short section was relevant to the complainant’s request.  

The Ombudsman closed the inquiry with a finding that there had not been maladministration by OLAF. She nevertheless suggested to OLAF that it assess the relevant section of the report and consider granting public access to it.

Decision in case 1235/2019/JF on the European Commission’s handling of concerns about an EU co-funded project in Malawi

Czwartek | 26 marca 2020

The case was about a project developed by a local organisation and co-financed by the EU in Africa.

The complainant raised concerns with the Commission about the local organisation. The Commission then contracted an auditor, who made a number of recommendations to improve the organisation’s governance. The complainant then turned to the Ombudsman alleging that the Commission had failed to ensure that the organisation implemented the auditor’s recommendations.

The Ombudsman found that the Commission had in fact followed up on how the organisation implemented the recommendations and that there was no maladministration. She invited the Commission to update the complainant on the implementation of the recommendations.

Decyzja w sprawie 193/2020/EWM dotycząca odmowy udzielenia przez Komisję Europejską publicznego dostępu do opinii prawnej dotyczącej domniemanego konfliktu interesów w Czechach

Środa | 25 marca 2020

Sprawa dotyczyła odmowy udzielenia przez Komisję Europejską publicznego dostępu do opinii Służby Prawnej dotyczącej domniemanego konfliktu interesów czeskiego premiera.

Skarżący uznał, że za ujawnieniem dokumentów przemawia nadrzędny interes publiczny. Jego zdaniem należy podać treść opinii prawnej do wiadomości obywateli, aby mogli oni wyrobić sobie niezależne stanowisko na temat działań zaangażowanych stron oraz wiarygodności przedstawionych argumentów.

Rzecznik stwierdziła, iż – na tym etapie – interes publiczny w kontekście ujawnienia opinii prawnej nie przeważa nad interesem publicznym w kontekście ochrony zdolności Komisji do przeprowadzania kontroli służących zapewnieniu ochrony funduszy Unii Europejskiej oraz poszanowania zasady praworządności. Wobec tego Rzecznik zamknęła dochodzenie, nie stwierdziwszy niewłaściwego administrowania.

Decyzja w sprawie 724/2019/MIG dotycząca odmowy udzielenia przez Komisję Europejską pełnego publicznego dostępu do dokumentu związanego z kontrolą potencjalnych konfliktów interesów w Czechach

Środa | 25 marca 2020

Sprawa dotyczyła wniosku o publiczny dostęp do pisma Komisji Europejskiej skierowanego do czeskich władz, dotyczącego przeprowadzenia kontroli w związku z potencjalnymi konfliktami interesów w Czechach. Komisja odmówiła udzielenia publicznego dostępu do przedmiotowego pisma, dowodząc, że jego ujawnienie mogłoby stanowić zagrożenie dla pomyślnego zakończenia kontroli.

Rzecznik stwierdziła, że Komisja powinna przyznać ograniczony dostęp do pisma, tym samym uspokajając społeczeństwo oraz potwierdzając, iż podjęła odpowiednie działania w odniesieniu do ochrony funduszy UE.

Komisja przyjęła wspomniane rozwiązanie i przyznała skarżącemu dostęp do tych fragmentów pisma, które zdaniem Rzecznik mogły być ujawnione. Rzecznik uznaje, iż czyniąc tak, Komisja rozstrzygnęła skargę. W związku z tym Rzecznik zamknęła dochodzenie.

Decision in case 175/2019/PL on how the European Investment Bank handled a complaint about a project it financed in Spain

Poniedziałek | 23 marca 2020

The case concerned the time it was taking the European Investment Bank (EIB) to investigate a complaint about irregularities in a project called “Castilla y León Climate Change”, which the Bank financed.

In the course of the inquiry, the EIB informed the Ombudsman that it had concluded the investigation.

The Ombudsman finds that the time it took the EIB to investigate the matter was reasonable considering the complexity of the issue. Thus, the Ombudsman closes the inquiry finding that there was no maladministration.