Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 318 wyników

Decision on how the European Commission involved stakeholders and managed conflicts of interest in reviewing the protection goals for assessing environmental risks of pesticides (case 1402/2020/TE)

Poniedziałek | 08 listopada 2021

The case concerned an ongoing review by the European Commission of the criteria for assessing environmental risks in pesticides, the ‘specific protection goals’. The complainant, an environmental organisation, was concerned with the method being proposed and alleged that there are conflicts of interest with the experts involved in devising this method.

The Ombudsman opened an inquiry into one aspect of the complaint, which concerned the Commission’s selection of an expert in a stakeholder workshop that took place at the beginning of the review in September 2019. The Ombudsman noted that the Commission had not asked the expert in question to submit a declaration of interest ahead of this workshop.

The Ombudsman took the view that the Commission should have required the expert to submit a declaration of interest. This is because of the nature of the workshop, which concerned the implementation of EU legislation in a controversial area, the role of the expert therein and the fact that the expert was presented as being independent. The disclosure of any interests, which could give rise to a conflict of interest, is essential to ensure public trust in the policies that result from such processes and the legitimacy of such policies in the eyes of the public.

As the Commission asked the expert to submit a declaration of interest in the meantime, the Ombudsman does not see the need to pursue the matter further. Having said that, the Ombudsman expects that the Commission will require, assess and publish declarations of interest of experts invited in their personal capacity to similar future events, and she is making a suggestion to that effect.

The Ombudsman also examined the complainant’s claims regarding the substance of the declaration of interest, namely that it was incomplete and that the Commission did not assess it in order to identify any conflicts of interest. The Ombudsman found the Commission’s assessment to be reasonable. She thus closed the inquiry.

Decyzja w sprawie odmowy zapewnienia przez Radę UE pełnego publicznego dostępu do dokumentów związanych z negocjacjami trójstronnymi w sprawie emisji spalin z pojazdów silnikowych (sprawa 360/2021/TE)

Poniedziałek | 11 października 2021

Sprawa dotyczyła odmowy zapewnienia przez Radę UE pełnego publicznego dostępu do dokumentów związanych z negocjacjami trójstronnymi między Radą, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w sprawie projektu przepisów dotyczących emisji spalin z pojazdów. Rada zapewniła dostęp jedynie do części dokumentów, które uznała za objęte wnioskiem, argumentując, że ujawnienie pozostałych części mogłoby naruszyć trwający proces decyzyjny.

Kontrola dokumentów przez zespół dochodzeniowy Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich wykazała, że zredagowane fragmenty zawierają strategię Rady dotyczącą negocjacji z Parlamentem. Te zredagowane fragmenty nie zostały przekazane Parlamentowi w czasie, gdy Rada odmówiła zapewnienia dostępu skarżącemu.

Rzecznik przyznała, że ujawnienie tych informacji w czasie, gdy trwały negocjacje, mogłoby poważnie osłabić pozycję negocjacyjną Rady. W związku z tym te zmiany redakcyjne były uzasadnione w tym kontekście. Rzecznik była jednak zdania, że po osiągnięciu kompromisu w tych kwestiach w ramach negocjacji trójstronnych, odpowiednie części dokumentów powinny zostać ujawnione.

W trakcie dochodzenia Rada zidentyfikowała trzy dodatkowe dokumenty, które udostępniła Parlamentowi przed posiedzeniami trójstronnymi. Rzecznik uznała, że stanowią one ważne dokumenty legislacyjne, a ich ujawnienie umożliwi opinii publicznej właściwe śledzenie negocjacji trójstronnych i próbę wpłynięcia na proces legislacyjny na tym kluczowym etapie. Rzecznik zaproponowała zatem Radzie, aby ujawniła te trzy dokumenty. Rada przyjęła tę propozycję.

Skarżący wyraził niezadowolenie z wyniku, w szczególności w odniesieniu do oceny Rzecznik, w której podtrzymała ona decyzję Rady o nieujawnianiu niektórych części dokumentów w czasie trwania negocjacji. Tym samym Rzecznik zamknęła dochodzenie, potwierdzając swoją ocenę i przedstawiając bardziej szczegółowe wnioski, do których doszła.

 

Decision on how the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) handled a request for public access to documents related to a project funded under Horizon 2020 (case 46/2021/OAM)

Czwartek | 08 lipca 2021

The case concerned the partial refusal by the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) to grant public access to documents related to a project funded under Horizon 2020. The documents in question concerned deliverables and amendments to the original grant agreement. EASME provided partial access to three amendments to the grant agreement but refused to disclose the rest of the documents identified, relying on the need to protect personal data, the need to protect the commercial interests of the beneficiary, and the need to protect its decision-making.

The Ombudsman’s inquiry team inspected the documents. On this basis, the Ombudsman considered that EASME’s refusal to disclose the documents concerning deliverables was justified, given that the deliverables in question had been deemed confidential in the grant agreement. Concerning EASME’s partial refusal to disclose the amendments made to the grant agreement, the Ombudsman proposed that EASME grant wider access, given that the beneficiary itself had published the original grant agreement and that there were therefore no commercial interests to be protected with respect to those parts of the agreement which had remained unchanged.

In reply, the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA), which succeeded and replaced EASME on 1 April 2021, maintained the view that access had to be denied at the time. However, it stressed that a new public access request would be assessed in light of the new circumstances, which may lead to a wider disclosure of the documents at issue.

The Ombudsman regrets that EISMEA did not accept her proposal for a solution and finds its explanations unconvincing. She finds it sufficient to put these views on the record and to close the case, given that pursuing it would have no practical implications for the complainant. She trusts that EISMEA will deal promptly with any follow-up request from the complainant to the documents in question and, more generally, will uphold its publication obligations in line with the grant agreement. This will help secure the right of the public to be adequately informed about the implementation of EU funded projects.