Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 126 wyników

Decision on how the European Investment Bank (EIB) handled the move of a former Vice-President to an energy utility company that had received EIB loans (1016/2021/KR)

Środa | 27 lipca 2022

The case concerned the decision of the European Investment Bank to approve a request made by a former vice-president and member of its Management Committee (MC) (the ‘former VP’) to become a non-executive board member of a Spanish energy utility company, which received loans from the EIB.

The complainants, two Members of the European Parliament, raised concerns that the move gave rise to the risk of conflicts of interest. The EIB argued that the former VP had not been involved in the negotiation and implementation of the financing agreements between the EIB and the company.

The Ombudsman found that, in approving the move, the EIB did not properly manage the risk of conflicts of interest to which the former VP’s request arguably gave rise. However, given the EIB has, in the meantime, made improvements to the relevant ethics rules to address these matters, the Ombudsman determined that no further inquiries were justified.

Nonetheless, the Ombudsman made suggestions for improvement with a view to strengthening how the EIB assesses ‘revolving door’ moves by members of its MC to the private sector, and how it ensures compliance where its Ethics and Compliance Committee authorises a move but applies conditions on the individual and their activities.

Decyzja dotycząca roli Komisji Europejskiej w ocenie zrównoważonego charakteru projektów gazowych na liście „projektów o znaczeniu regionalnym” Wspólnoty Energetycznej (327/2021/KR)

Piątek | 15 lipca 2022

Skarżący, organizacja społeczeństwa obywatelskiego, wyraził obawy dotyczące oceny zrównoważonego charakteru projektów gazowych we Wspólnocie Energetycznej – międzynarodowej organizacji współpracy w dziedzinie energii między UE a krajami Bałkanów Zachodnich i regionu Morza Czarnego. Takie projekty mogą korzystać z usprawnionych procedur wydawania pozwoleń i muszą spełniać kryteria określone w rozporządzeniu UE w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E), stosowanym również przez Wspólnotę Energetyczną.

Wspólnota Energetyczna nie jest organem UE i w związku z tym nie wchodzi w zakres kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponieważ jednak Komisja Europejska reprezentuje UE we Wspólnocie Energetycznej, Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Komisji o wyjaśnienie, w jaki sposób zapewnia ona właściwą ocenę zrównoważonego charakteru projektów gazowych i jej roli w tym procesie.

W kontekście tego dochodzenia Komisja przedstawiła również aktualne informacje na temat podejmowanych przez nią wysiłków na rzecz poprawy sposobu oceny zrównoważonego charakteru unijnych gazowych „projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania” (PCI), które były przedmiotem poprzedniego dochodzenia Rzecznika Praw Obywatelskich.

W związku z tym Rzecznik stwierdziła, że Komisja działała w sposób rozsądny, i zamknęła sprawę, stwierdzając brak niewłaściwego administrowania.