Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 184 wyników

Decision on the European External Action Service’s refusal to grant public access to documents related to EU funding provided to Palestinian civil society organisations (case 29/2022/TM)

Wtorek | 05 lipca 2022

The case concerned a request for public access to documents drawn up for the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy relating to funding of Palestinian civil society organisations. The European External Action Service (EEAS) identified excerpts of five documents as falling within the scope of the request. The EEAS denied access, arguing that disclosure would undermine the protection of the public interest as regards international relations.

The Ombudsman inquiry team inspected the documents at issue and obtained additional, confidential explanations from the EEAS. Based on this and considering the wide margin of discretion that EU institutions enjoy where they consider that international relations are at risk, the Ombudsman found that the EEAS’s decision to refuse access was not manifestly wrong. Given that the public interest at stake cannot be superseded by another public interest that is deemed more important, the Ombudsman closed the case finding no maladministration.

Decyzja w sprawie odmowy udzielenia przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) pełnego publicznego dostępu do dokumentu dotyczącego dodatków zgłoszonych przez członków EKES do rozliczenia (sprawa 2007/2021/OAM)

Poniedziałek | 25 kwietnia 2022

Sprawa dotyczyła tego, w jaki sposób Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny rozpatrzył wniosek o publiczny dostęp do dokumentów wykazujących dodatki wypłacone członkom EKES.

EKES ujawnił dokument z wykazem wszystkich diet dziennych wypłaconych ponad 500 członkom EKES, obejmujący okres dwóch kadencji. Nie ujawnił jednak imion i nazwisk członków, którzy otrzymali płatności, ze względu na ochronę ich danych osobowych.

Rzecznik zauważyła, że w następstwie poprzedniego postępowania wyjaśniającego w 2020 r. EKES podjął działania w celu ogólnej poprawy przejrzystości wydatków swoich członków. Na stronie internetowej zamieścił informacje o tym, jak działa system pokrywania kosztów podróży i dodatków. EKES publikuje też dane ze swoich sprawozdań z działalności dotyczące kwot wypłacanych corocznie swoim członkom. EKES publikuje także kwotę ryczałtowej diety dziennej (290 EUR) oraz listy obecności członków.

W tym kontekście i wobec faktu, że skarżący nie wyjaśnił dostatecznie, zgodnie z wymogami unijnych przepisów o ochronie danych, jak ujawnienie imion i nazwisk wszystkich ponad 500 członków miałoby służyć interesowi publicznemu, Rzecznik stwierdziła, że decyzja EKES o odmowie dostępu do imion i nazwisk była uzasadniona, i zamknęła postępowanie, stwierdzając, że nie doszło do niewłaściwego administrowania.