Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 892 wyników

Decision in case 1512/2015/PD on the European Commission’s recovery of funds relating to several EU-funded projects

Wtorek | 03 kwietnia 2018

The case concerned the European Commission’s decision to recover sums paid out as grants under various EU-funded projects. The decision was taken following audits carried out by an auditor on behalf of the Commission. The complainant disagreed with the audit findings. Amongst other things, the complainant wanted the audits to be reviewed by the national chamber of auditors in its Member State. The Commission did not consider this necessary.

The Ombudsman inquired into the issue and found that there was no maladministration by the Commission.

Decision in case 947/2016/JN on the Commission’s handling of the complainant’s Facebook enquiry

Poniedziałek | 24 lipca 2017

This case arose from the failure of the European Commission Representation in Croatia to reply to an information request made on Facebook and the fact that it blocked the complainant on its Facebook page. The complainant had asked if the Head of Representation in Croatia was a former member of the communist party of Yugoslavia.

Since the Commission has now unblocked its Facebook page and replied, the Ombudsman finds that the Commission has settled these aspects of the case. The Ombudsman further finds that the Commission committed no maladministration by not disclosing the requested information because it constituted protected personal data.

However, the Ombudsman makes a suggestion for improvement about the need for replies to citizens communicating with the Commission on social media. The Commission should take into account the fact that the right to a reply, guaranteed by the EU Charter of Fundamental Rights and the principles of good administration, as provided for in the European Code of Good Administrative Behaviour, applies to communications received via social media, subject only to  limitations justified under the principle of proportionality. The Commission should take this into account in revising its Information Providers Guide and in any other relevant work.

Decision in case OI/14/2015/ZA concerning a selection procedure for a post at the EU Delegation to Albania

Poniedziałek | 10 lipca 2017

The case concerned a selection procedure for a post at the EU Delegation to Albania. The complainant was unhappy at not having been shortlisted for the post, as she believed that she fulfilled all the required criteria. She requested information on her application and the reasons why she was not the shortlisted. The Delegation failed to reply to her request in a timely manner.

The Ombudsman inquired into the matter. In the course of the inquiry, the Delegation replied to the complaint, thereby resolving this aspect of the complaint. As regards the decision not to shortlist the complainant, the Ombudsman found the Delegation’s explanation of its decision to be reasonable and closed the inquiry with a finding of no maladministration. The Ombudsman suggested that the European External Action Service should give guidance to Delegations on the need to keep candidates informed where selection competitions have been delayed. The Ombudsman also suggested that the European External Action Service should include, in the ‘EU Delegations’ Guide for Local Agents’, more detailed requirements regarding the type of information to be included in the list/excel spreadsheet drawn up by selection committees.

Decision in case 1102/2016/JN on the Commission’s failure to reply to correspondence and to fully disclose a document

Piątek | 13 stycznia 2017

The case concerned the Commission’s failure to reply to the complainant’s correspondence in the context of a financial audit at the Member State level. Following the Ombudsman’s intervention, the Commission replied. It disclosed the document requested by the complainant but redacted some personal data (names of physical persons). The Ombudsman found that the Commission correctly justified the redaction under Regulation 45/2001.

Decision in case 739/2016/JAP concerning the European Union Intellectual Property Office’s refusal to grant access to a downloadable version of its case law database

Środa | 11 stycznia 2017

The case concerned the handling of a request for information as how to obtain a downloadable version of a case law database held by the European Union Intellectual Property Office (‘EUIPO’). The Ombudsman inquired into the issue and asked EUIPO to better explain its reasons why it could not comply with the request. The EUIPO’s explanation was accurate and reasonable. Thus, the case was closed with the finding of no maladministration.

Access to documents

Czwartek | 27 października 2016

Decyzji w sprawie 726/2016/PMC - Decyzja w sprawie 726/2016/PMC dotyczącej wypłacania stażystom przez Radę Unii Europejskiej stypendiów niższych od płacy minimalnej

Czwartek | 29 września 2016

Były stażysta Rady Unii Europejskiej złożył skargę na to, że świadczenia wypłacane stażystom przez Unię Europejską są nieodpowiednie, ponieważ są niższe od płacy minimalnej i przez to nie gwarantują stażystom przyzwoitego poziomu życia.

Rzecznik wszczęła dochodzenie w celu wyjaśnienia sprawy. Rzecznik uznała, że Rada wystarczająco szczegółowo  wyjaśniła, w jaki sposób ustalana jest wysokość stypendiów dla stażystów. Rzecznik stwierdziła, że decyzja, aby wypłacać świadczenie równe 25% wynagrodzenia urzędnika na szczeblu AD5.1, była stosowna. Rada podjęła powyższą decyzję według własnego uznania z uwzględnieniem własnych potrzeb administracyjnych i dostępnego budżetu.

Rzecznik odnotowała, że Rada dokonuje rozróżnienia między stażem a zatrudnieniem. Dlatego też stażysta otrzymuje świadczenie, a nie wynagrodzenie, ponieważ jego prawa i obowiązki nie są porównywalne z pracowniczymi. Rzecznik uznała wyjaśnienie Rady za uzasadnione.

Rzecznik zamknęła zatem sprawę ustaleniem, że praktyka Rady nie stanowiła przypadku niewłaściwego administrowania.

Decision in case 18/2016/ZA on the European Central Bank’s failure to reply adequately to request for information

Wtorek | 27 września 2016

The case concerned the European Central Bank’s (ECB) failure to reply adequately to the complainant's request for information concerning the ECB's competence to ensure the enforcement of financial regulation and consumer protection legislation in Member-States. The Ombudsman asked the ECB to provide the complainant with a detailed answer concerning its supervisory role vis a vis the national central banks, but also the role of the Single Supervisory Mechanism in supervising private entities. The ECB replied in a clear and comprehensive manner. The Ombudsman therefore decided to close the case.

Decyzji w sprawie 437/2015/ZA - Decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie skargi 437/2015/ZA dotyczącej domniemanych konfliktów interesów w projekcie w zakresie oceny ryzyka stwarzanego przez organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) finansowanym przez Komisję Europejską

Czwartek | 28 lipca 2016

Rzecznik przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Zgodziła się z Komisją, że Komisja nie powinna ingerować w naukową interpretację ani proces publikacji finansowanych przez siebie badań naukowych. Rzecznik stwierdziła również, że sam fakt istnienia powiązań między naukowcami zaangażowanymi w projekt a przemysłem nie dowodzi konfliktu interesów. Rzecznik podkreśliła, że Komisja często finansuje projekty realizowane przez sektor przemysłu lub przez grupy ściśle powiązane z przemysłem. Mimo to Rzecznik zaproponowała, aby Komisja rozważyła przesłanie skarżącemu pełniejszego i dokładniejszego objaśnienia, dlaczego według Komisji powiązania między przemysłem a naukowcami uczestniczącymi w GRACE nie stanowią konfliktu interesów.

Rzecznik ustaliła również, że Komisja przestrzegała wszystkich przepisów prawnych dotyczących publikacji imion i nazwisk ekspertów oceniających i uczestniczących w wyborze projektów finansowanych w ramach siódmego programu ramowego. Mając na celu dalsze zwiększenie przejrzystości i ułatwienie publicznej kontroli, Rzecznik zaproponowała, aby w przyszłości Komisja publikowała imiona i nazwiska ekspertów oceniających w podziale odpowiadającym kategoriom tematów lub obszarów ujętym w siódmym programie ramowym. Rzecznik zaproponowała też, aby publikować również składane przez oceniających oświadczenia o braku konfliktów interesów.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 356/2014/KM against the European Central Bank (ECB)

Wtorek | 09 lutego 2016

The case concerned a complaint that the European Central Bank did not, as some central banks had done in the past, publish a scoreboard on compliance by Eurozone Member States with the so-called "convergence criteria". The Ombudsman inquired into the issue and found that the ECB is not obliged to publish such an overview, given, in particular, that Member States are now called upon to comply with different criteria. She also found that the ECB and the European Commission publish relevant and accessible statistical information on market surveillance. There was therefore no maladministration.

Decision in case 1133/2014/JAS on the European Parliament's handling of a request for information concerning a selection procedure

Czwartek | 14 stycznia 2016

The case concerned the European Parliament's alleged failure to provide the complainant with the assessment grid and with the specific reasons for the points awarded to him in a selection procedure.

Given that the Civil Service Tribunal has ruled, in a recent judgment, that selection boards do not need to give candidates the corrected version of their tests, the reasons why replies were erroneous, or the evaluation grids used for the written and oral tests, the Ombudsman opened an inquiry into the complaint to allow Parliament to comment on the relevance of the Tribunal's findings on its recruitment proceedings.

Parliament argued that its reasons for refusing to provide the complainant with the requested information were supported by the Civil Service Tribunal's judgment. It nevertheless provided the complainant with the reasons why he was awarded a certain number of points for certain answers.

The Ombudsman found that Parliament acted reasonably and therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision in case 1171/2013/TN on the work of the European Aviation Safety Agency (EASA) on the EU rules on flight and duty time limitations and rest requirements for commercial airline transport

Czwartek | 05 listopada 2015

The complaint, which was submitted by the British Air Line Pilots' Association, relates to the EU rules on flight and duty time limitations and rest requirements for commercial airlines. More specifically, it concerns the manner in which EASA had conducted its process to update these rules. The complainant contended (i) that scientific advice should have had a more prominent role in the rulemaking process; (ii) that EASA had failed to provide evidence of the qualifications of the members of the rulemaking group; and (iii) that EASA did not deal adequately with conflict of interest issues.

The Ombudsman found no maladministration by EASA as regards the role of scientific advice in the rulemaking process. As regards the issue of how EASA manages possible conflicts of interest in the rulemaking groups, the Ombudsman found that its policy for mitigating such conflicts in the case of its own staff had been changed and that this revised approach is now being applied also to experts in the rulemaking groups. On this basis the Ombudsman concluded that she did not have to inquire further into that issue. Finally, EASA accepted the Ombudsman's recommendation to provide the complainant with anonymised information about the members of the rulemaking group. The Ombudsman therefore closed the case, encouraging EASA to adopt a more proactive approach to disclosing information available to it about the qualifications and expertise of members of the rulemaking group. She also flagged that she is considering looking into issues related to the work done by external experts for certain EU agencies.

Decyzji w sprawie 2004/2013/PMC - Rozpatrzenie przez Komisję Europejską wniosku o publiczny dostęp do dokumentów związanych z inwigilacją internetu prowadzoną przez służby wywiadowcze Zjednoczonego Królestwa

Czwartek | 05 listopada 2015

Sprawa dotyczyła udzielonej przez Komisję odmowy publicznego dostępu do dokumentów związanych z inwigilacją internetu prowadzoną przez służby wywiadowcze Zjednoczonego Królestwa. Rzecznik zaleciła, aby Komisja udzieliła dostępu do jednego konkretnego dokumentu (pisma Ministra Spraw Zagranicznych Zjednoczonego Królestwa do ówczesnego wiceprzewodniczącego Komisji), a w przypadku pozostałych żądanych dokumentów aby Komisja albo ujawniła je, albo odpowiednio uzasadniła, dlaczego według niej należało odmówić ujawnienia.

Komisja podjęła decyzję o ujawnieniu pisma Ministra Spraw Zagranicznych Zjednoczonego Królestwa, akceptując tym samym pierwszą część zalecenia Rzecznik. Komisja utrzymała natomiast swoje stanowisko, aby nie ujawniać pozostałych dokumentów. Stanowisko to uzasadniła tym, że wciąż prowadziła dochodzenie w kwestii tego, czy brytyjskie programy masowej inwigilacji naruszają prawo UE, w szczególności w zakresie prawa osób do ochrony danych. Komisja stwierdziła, że do czasu definitywnego zamknięcia tego dochodzenia wcześniejsze ujawnienie pozostałych żądanych dokumentów miałoby negatywny wpływ na dialog między władzami Zjednoczonego Królestwa a Komisją. Ogólna argumentacja Komisji zakładała, że jej możliwości w zakresie prowadzenia skutecznego dochodzenia i podjęcia decyzji o stosownej reakcji powinny być zabezpieczone przed ryzykiem zewnętrznych nacisków. Wreszcie Komisja nie dostrzegła, aby w odniesieniu do ujawnienia żądanych dokumentów zaistniał nadrzędny interes publiczny.

Rzecznik nie jest przekonana, że Komisja odpowiednio uzasadniła swoją decyzję o odmowie publicznego dostępu do pozostałych nieujawnionych dokumentów. Jako że Komisja nie ujawniła przedmiotowych dokumentów ani nie przedstawiła odpowiedniego uzasadnienia odmowy publicznego dostępu do nich, Komisja w wyraźny sposób odrzuciła zalecenie Rzecznik w odniesieniu do tych dokumentów. Ponadto Rzecznik zwraca uwagę, że według niej od 2013 r. Komisja nie podejmowała żadnych działań związanych ze swoim dochodzeniem. Dlatego też Rzecznik stwierdza, że działania Komisji w tej sprawie stanowią niewłaściwe administrowanie, a biorąc pod uwagę istotne znaczenie tej konkretnej kwestii dla obywateli UE, są przypadkiem poważnego niewłaściwego administrowania.