Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 61 wyników

Transparency of the Eurogroup

Czwartek | 01 grudnia 2016

Decision in case 18/2016/ZA on the European Central Bank’s failure to reply adequately to request for information

Wtorek | 27 września 2016

The case concerned the European Central Bank’s (ECB) failure to reply adequately to the complainant's request for information concerning the ECB's competence to ensure the enforcement of financial regulation and consumer protection legislation in Member-States. The Ombudsman asked the ECB to provide the complainant with a detailed answer concerning its supervisory role vis a vis the national central banks, but also the role of the Single Supervisory Mechanism in supervising private entities. The ECB replied in a clear and comprehensive manner. The Ombudsman therefore decided to close the case.

Transparency of the European Fiscal Board

Czwartek | 22 września 2016

Decyzji w sprawie 2049/2014/NF - Decyzja w sprawie 2049/2014/NF dotyczącej udzielonej przez Radę Europejską odmowy dostępu do dokumentów odnoszących się do grupy zadaniowej ds. gospodarczych z 2010 r.

Wtorek | 15 marca 2016

Sprawa dotyczyła odmowy Rady Europejskiej przyznania skarżącemu publicznego dostępu do dwóch dokumentów dotyczących utworzonej w 2010 r. grupy zadaniowej mającej na celu wzmocnienie zarządzania gospodarczego w UE. Rada Europejska początkowo twierdziła, że publikacja dokumentów naruszyłaby ochronę polityki finansowej, monetarnej bądź gospodarczej Unii lub państwa członkowskiego oraz procesu decyzyjnego tej instytucji.

Po sprawdzeniu odpowiednich dokumentów Rzecznik przyjęła wstępny pogląd, że ich treść nie wydaje się aż tak newralgiczna, jak twierdzi Rada Europejska, w szczególności biorąc pod uwagę, że dokumenty pochodzą z 2010 r. Następnie Rada Europejska ponownie rozważyła swoją ocenę i wydała przedmiotowe dwa dokumenty skarżącemu. W zawiązku z tym Rzecznik stwierdziła, że Rada Europejska rozstrzygnęła sprawę, której dotyczyła skarga.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 356/2014/KM against the European Central Bank (ECB)

Wtorek | 09 lutego 2016

The case concerned a complaint that the European Central Bank did not, as some central banks had done in the past, publish a scoreboard on compliance by Eurozone Member States with the so-called "convergence criteria". The Ombudsman inquired into the issue and found that the ECB is not obliged to publish such an overview, given, in particular, that Member States are now called upon to comply with different criteria. She also found that the ECB and the European Commission publish relevant and accessible statistical information on market surveillance. There was therefore no maladministration.

Decyzji w sprawie 1561/2014/MHZ - Opóźnienie w rozpatrywaniu wniosku skarżącego o zbadanie rzekomego naruszenia prawa UE

Poniedziałek | 06 lipca 2015

Przedmiotowa sprawa dotyczyła opóźnienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) w rozpatrywaniu wniosku skarżącego o zbadanie przez EUNB rzekomego naruszenia prawa UE przez estoński Urząd Nadzoru Finansowego. Rzecznik Praw Obywatelskich zbadała tę kwestię i ustaliła, że EUNB może uzasadnić w przeważającej części swoje opóźnienie. Z tego powodu oraz w związku z tym, że EUNB przeprosił za opóźnienie i podjął kroki w celu udoskonalenia swoich procedur, Rzecznik nie stwierdziła złego administrowania. Ponieważ w toku dochodzenia EUNB określił wewnętrzne terminy na rozpatrywanie podobnych wniosków, Rzecznik zachęciła go do sformalizowania wspomnianych terminów poprzez zmianę swojego regulaminu. Rzecznik zamknęła zatem sprawę i wystosowała dalszą uwagę.

Failure to reply

Piątek | 19 czerwca 2015

Failure to reply

Piątek | 19 czerwca 2015

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 2302/2013/DK against the European Commission

Piątek | 17 kwietnia 2015

The case concerned the allegedly insufficient explanation given by the European Commission concerning its decision not to initiate an infringement proceeding against Austria.

The Ombudsman inquired into the issue by asking the Commission to provide further information about its decision. In reply, the Commission clarified its position. The Ombudsman found that the information thus provided was coherent, sufficient and reasonable. She therefore closed the case with a finding of no maladministration.