• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Zasada publicznych rejestrów on-line

Dostępne języki :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

W 2017 r. Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich podjęła decyzję dotyczącą propagowania zasady publicznych rejestrów on-line poprzez przyjęcie następujących przepisów:

„8.1 W celu zapewnienia spójności w ramach administracji UE, należytego zarządzania finansami i w służbie ogółu społeczeństwa, Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje działania na rzecz promowania korzystania ze wspólnego publicznego rejestru dokumentów i danych oraz portalu dotyczącego administracji UE.

8.2 Oczekując na rezultaty wyżej wspomnianych działań, Rzecznik wdraża w swojej organizacji zasadę publicznych rejestrów on-line poprzez publikację głównych dokumentów dotyczących swojej działalności w sekcji internetowej poświęconej prowadzonym sprawom, poprzez bezpośrednią i pełną publikację wszystkich dokumentów przyjętych w zakresie strategii, polityki i zarządzania na wysokim szczeblu, oraz przez publikację planu archiwizacji dokumentów”.

(Artykuł 8.2 decyzji Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zarządzania dokumentacją Biura Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.)

W ramach wdrażania art. 8.2 Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich przekazuje następujące materiały:

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym Działem 5 ds. Dochodzeń i Zarządzania Procesami