• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert

Zgodnie z rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ma obowiązek ogłaszania przetargów na zakup towarów i usług.

Na tej stronie znajdują się informacje na temat przetargów ogłoszonych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, planowania zamówień o niskiej wartości, rocznych list zamówień oraz ogólnych warunków, które mają zastosowanie do zamówień o niskiej wartości.

Zamówienia o wartości wyższej niż 15 000 EUR i niższej niż 60 000 EUR

Zamówienia o wartości wyższej niż 15 000 EUR i niższej niż 60 000 EUR są określone w rozporządzeniu finansowym jako zamówienia o niskiej wartości. W przypadku tego rodzaju zamówień zaproszenia do składania ofert mogą być kierowane – w ramach procedury ograniczonej – do ograniczonej liczby oferentów, którzy wykazali zainteresowanie po skontaktowaniu się z nimi przez biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich może również zaprosić do składania ofert innych dostawców, którzy wyrazili zainteresowanie przetargiem i zostali uznani za odpowiednich kandydatów. Informacje dotyczące przetargów na zamówienia o niskiej wartości będą systematycznie i w odpowiednim czasie publikowane na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, aby umożliwić takim dostawcom zgłoszenie zainteresowania.

Informacje zawarte w poniższej tabeli dotyczą zamówień o niskiej wartości opublikowanych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z art. 124 ust. 1 lit. b) zasad stosowania rozporządzenia finansowego (rozporządzenie (UE) 966/2012).

Roczna lista zamówień

Niniejsza sekcja zawiera listę wykonawców zamówień o wartości wyższej niż 15 000 EUR i niższej niż 60 000 EUR w zestawieniu rocznym. Lista przedstawia przedmiot i wartość każdego udzielonego zamówienia. Treść tej sekcji jest zgodna z art. 124 ust. 4 zasad stosowania rozporządzenia finansowego mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Ogólne warunki mające zastosowanie do zamówień o niskiej wartości

Następujące ogólne warunki mają zastosowanie do zamówień o niskiej wartości udzielanych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich: