• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Rzecznik Praw Obywatelskich: etyka i postępowanie

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: zasady etyki i kodeks postępowania

Emily O'Reilly zatwierdziła kodeks postępowania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 5 lutego 2015 r. Inicjatywa ta świadczy o jej zaangażowaniu w działania na rzecz przejrzystości i przestrzegania zasad etyki. Odzwierciedla również jej głębokie przekonanie, że instytucje europejskie mogą odzyskać zaufanie obywateli wyłącznie poprzez wypełnianie swoich obowiązków w sposób przyjazny obywatelom, odpowiedzialny i przejrzysty oraz stosując się do najwyższych standardów etyki.

W ramach strategii Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich „W stronę 2019 roku” zobowiązujemy się do stosowania w praktyce tego, co głosimy oraz do przestrzegania w pełni zasad uczciwości i odpowiedzialności we wszystkich naszych działaniach. Materiały dostępne na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w zakładce Etyka i postępowanie mają na celu realizację tego zobowiązania.

W tej zakładce, poza kodeksem postępowania i deklaracją o braku konfliktu interesów Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, dostępne są również informacje na temat wydatków na podróże służbowe i cele reprezentacyjne. Informacje te wraz z informacjami opublikowanymi w innych zakładkach na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiają jasny obraz postępowania i wykorzystania środków przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji...

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007