• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Wybory

Parlament Europejski jest odpowiedzialny za wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Regulamin Parlamentu Europejskiego określa szczegółową procedurę wyboru.

Szczegółowe informacje na temat wyboru Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich znajdują się w witrynie internetowej Parlamentu: