• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Prawo administracyjne

Modelowe zasady dotyczące procedur administracyjnych UE

W dniu 1 września 2014 r. sieć badawcza w zakresie europejskiego prawa administracyjnego (ReNEUAL) opublikowała zestaw modelowych zasad dotyczących procedur administracyjnych UE. Są one dostępne na stronie internetowej ReNEUAL: www.reneual.eu.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wspiera projekt ReNEUAL od kilku lat. Po spotkaniu z komitetem sterującym projektu ReNEUAL w 2010 r., w marcu 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelski był gospodarzem konferencji, podczas której członkowie ReNEUAL wyjaśniali koncepcję opracowania przepisów stanowiących zarówno wniosek ustawodawczy, jak i przekonującą syntezę zasad zawartych w obecnym prawie. W miarę rozwoju projektu pracownicy Rzecznika Praw Obywatelskich dostarczali informacji, przekazywali uwagi do projektów dokumentów i aktywnie uczestniczyli w dwóch konferencjach zorganizowanych w 2013 r.

Wyniki pracy ReNEUAL zostały zaprezentowane podczas drugiej wspólnej konferencji z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w maju 2014 r. Zespół ReNEUAL sfinalizował następnie treść modelowych zasad, uwzględniając dyskusje prowadzone podczas konferencji.

W uwagach końcowych na konferencji w maju 2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdziła:

Ogromna praca, jakiej podjęła się sieć badawcza w zakresie europejskiego prawa administracyjnego i którą pomyślnie ukończyła w ciągu pięciu lat od swojego powstania, umożliwia lepszą widoczność i większą zrozumiałość ram administracyjnych, za pośrednictwem których instytucje UE realizują swoje funkcje. Jestem przekonana, że praca ta będzie miała istotne długofalowe skutki, pomagając instytucjom UE jak najlepiej wywiązywać się ze swoich obowiązków poprzez uczciwe, przejrzyste i skuteczne działanie, i w sposób otwarty na uczestnictwo różnych grup interesów i obywateli ogółem.

Zasady modelu ReNEUAL będą stanowić cenne źródło inspiracji podczas realizowania przez Rzecznika Praw Obywatelskich misji służenia demokracji poprzez współpracę z instytucjami Unii Europejskiej w celu stworzenia bardziej efektywnej, odpowiedzialnej, przejrzystej i etycznej administracji.