• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
Have your say: Draft guidelines on interacting with lobbyistsTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Dostępne języki : 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje skargi dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE. Każdy obywatel UE, mieszkaniec lub przedsiębiorstwo albo stowarzyszenie państwa członkowskiego może złożyć skargę do Rzecznika. Urząd Rzecznika oferuje szybkie, elastyczne i nieodpłatne rozwiązanie dla problemów związanych z administracją UE. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.ombudsman.europa.eu

Kontakt dla prasy: Gundi Gadesmann, Kierownik Działu ds. Mediów i Stosunków Zewnętrznych, telefon:+32 2 284 26 09, Twitter: @EUombudsman