• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Zdjęcia i obrazy

Zdjęcia i obrazy znajdujące się w tej sekcji można wykorzystywać w publikacjach papierowych i elektronicznych pod warunkiem podania źródła informacji (© Unia Europejska). Dostępne są w niskiej (Internet) i wysokiej (druk) rozdzielczości.


Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktów Rzecznika z mediami, należy kontaktować się z: Gundi Gadesmann, Kierownik Działu ds. mediów i stosunków zewnętrznych, tel. +32 2 284 26 09.