• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Introducere

Dostępne języki :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Ombudsmanul European depune toate eforturile pentru a se asigura că cetăţenii, ONG-urile, asociaţiile şi societăţile comerciale sunt conştiente de dreptul lor de a înainta plângeri cu privire la administrarea defectuoasă din instituţiile europene. Actuala titulară a funcţiei de Ombudsman recunoaşte rolul important pe care îl joacă mass-media în informarea opiniei publice, îmbogăţind dezbaterea şi sporind vizibilitatea serviciilor sale în toate statele membre ale UE. O politică de mass-media activă constituie o componentă centrală a activităţilor şi eforturilor sale de a promova respectarea drepturilor în temeiul legislaţiei europene şi de a îmbunătăţi calitatea administraţiei.

Politica de mass-media a Ombudsmanului se bazează pe o abordare dublă: pe de o parte, aceasta urmăreşte să informeze publicul european mai larg cu privire la activitatea sa prin intermediul presei generaliste (de exemplu, TV, ziare, radio). Pe de altă parte, aceasta se adresează unor grupuri specifice de potenţiali reclamanţi prin mijloace de comunicare mai specializate (de exemplu, reviste economice sau ale consumatorilor şi buletine informative interne ale asociaţiilor, ONG-urilor şi grupurilor de interese).

Actuala titulară a funcţiei de Ombudsmanul urmăreşte să fie cât mai transparentă şi accesibilă cu putinţă pentru jurnalişti, pentru a permite publicului să-i urmărească activitatea. Domnia sa furnizează presei informaţii privind deschiderea anchetelor, soluţiile amiabile acceptate de instituţii pentru a-i satisface pe reclamanţi, proiectele importante de recomandări adresate instituţiilor şi deciziile de încheiere a anchetelor. De asemenea, Ombudsmanul informează presa cu privire la Raportul său anual, ultimele statistici, contribuţiile sale la dezbaterile publice şi iniţiativele în curs, precum şi alte teme legate de Ombudsman care sunt de interes pentru public. Deşi Ombudsmanul urmăreşte să-şi facă activitatea cât mai deschisă posibil, aceasta respectă cererile legitime ale reclamanţilor care optează pentru tratarea confidenţială a cazurilor lor.

Ombudsmanul urmăreşte să se adreseze corespondenţilor europeni bazaţi la Bruxelles, precum şi jurnaliştilor naţionali şi regionali din toate statele membre ale UE. Domnia sa informează presa în principal prin comunicate de presă, conferinţe de presă, discuţii de fond şi interviuri. De asemenea, se străduieşte să furnizeze mesaje simple şi uşor de citit, care să fie cât mai utile jurnaliştilor.

Pentru informaţii suplimentare privind activităţile de presă ale Ombudsmanului, contactaţi: dna Gundi Gadesmann, Şefa Unităţii mass-media şi relaţii externe, tel. +32 2 284 26 09.