• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Esittely

Dostępne języki :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Euroopan oikeusasiamies on sitoutunut varmistamaan, että kansalaiset, kansalaisjärjestöt ja yritykset tietävät oikeudestaan kannella EU:n toimielinten hallinnollisista epäkohdista. Oikeusasiamies tietää tiedotusvälineiden olevan tärkeässä asemassa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa yleisen mielipiteen muodostajana, keskustelun syventäjänä ja oikeusasiamiehen palvelujen näkyvyyden lisääjänä. Ennakoiva mediapolitiikka on keskeinen osa oikeusasiamiehen työtä ja pyrkimyksiä edistää EU:n lainsäädännön antamienoikeuksien kunnioittamista ja parantaa hallinnon laatua.

Oikeusasiamiehen tiedotusvälinepolitiikka perustuu kaksitahoiseen lähestymistapaan. Yhtäältä hän pyrkii tiedottamaan laajalle eurooppalaiselle yleisölle työstään yleisten tiedotusvälineiden kautta (esimerkiksi televisio, sanomalehdet ja radio). Toisaalta hän tavoittelee mahdollisista kantelijoista koostuvia erityisryhmiä erikoistuneempien tiedotusvälineiden avulla (esimerkiksi talous- ja kuluttajalehdet ja yhdistysten, kansalaisjärjestöjen ja eturyhmien omat uutiskirjeet).

Oikeusasiamies pyrkii olemaan toimittajia kohtaan mahdollisimman avoin ja helposti käytettävissä, jotta kansalaiset voisivat seurata hänen työtään. Hän antaa tiedotusvälineille tietoa tutkimusten aloittamisesta, sovintoratkaisuista, jotka toimielimet ovat hyväksyneet saadakseen aikaan kantelijoita tyydyttävän ratkaisun, toimielimille osoitetuista tärkeistä suositusluonnoksista sekä tutkimusten päätteeksi tehdyistä päätöksistä. Oikeusasiamies myös kertoo tiedotusvälineille vuosikertomuksestaan, uusimmista tilastotiedoista, osallistumisestaan käynnissä oleviin julkisiin keskusteluihin ja muista oikeusasiamieheen liittyvistä aiheista, joilla on merkitystä kansalaisille. Oikeusasiamies haluaa työskennellä mahdollisimman avoimesti mutta kunnioittaa myös niiden kantelijoiden oikeutettuja vaatimuksia, jotka haluavat tapauksiaan käsiteltävän luottamuksellisina.

Oikeusasiamies pyrkii olemaan yhteydessä Brysselissä oleviin Euroopan kirjeenvaihtajiin ja kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansallisiin ja alueellisiin toimittajiin. Hän välittää tiedotusvälineille tietoja pääasiassa lehdistötiedotteissa, lehdistötilaisuuksissa, taustakeskusteluissa ja haastatteluissa. Hänen tavoitteenaan on tarjota helposti luettavia ja yksinkertaisia viestejä voidakseen palvella toimittaja mahdollisimman hyvin.

Lisätietoja oikeusasiamiehen tiedotusvälineille suunnatusta toiminnasta: Gundi Gadesmann, Lehdistö- ja ulkosuhteiden yksikön päällikkö, puh. +32 2 284 26 09.