• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Wprowadzenie

Rzecznik uznaje istotną rolę, jaką środki przekazu odgrywają pod względem informowania opinii publicznej, wzbogacania debaty oraz zwiększania widoczności jej działalności we wszystkich państwach członkowskich UE. Proaktywna polityka medialna stanowi centralny element działalności Rzecznika i jej wysiłków na rzecz promowania poszanowania praw wynikających z prawodawstwa UE oraz usprawniania jakości administracji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktów Rzecznika z mediami, należy kontaktować się z: Gundi Gadesmann, Kierownik Działu ds. mediów i stosunków zewnętrznych, tel. +32 2 284 26 09.

Komunikaty prasowe

17 styczeń 2018 :  Ombudsman recommends President Draghi suspend his ‘Group of 30’ membership

Following a year-long complaint-based inquiry, the European Ombudsman, Emily O'Reilly, has recommended that ECB President Mario Draghi suspend his membership of the Group of 30 (G30) for the remainder of his term in office in order to protect the Bank and its President from any perception that the Bank’s independence could be compromised. The Ombudsman has also recommended that future presidents of the ECB do not become members of the G30.

[...]

Więcej informacji...

18 grudzień 2017 :  Ombudsman asks President Tusk to publish meetings with lobbyists
30 listopad 2017 :  Ombudsman welcomes EU decision to pay trainees in EU foreign delegations
Wszystkie publikacje prasowe…