• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Wprowadzenie

Rzecznik uznaje istotną rolę, jaką środki przekazu odgrywają pod względem informowania opinii publicznej, wzbogacania debaty oraz zwiększania widoczności jej działalności we wszystkich państwach członkowskich UE. Proaktywna polityka medialna stanowi centralny element działalności Rzecznika i jej wysiłków na rzecz promowania poszanowania praw wynikających z prawodawstwa UE oraz usprawniania jakości administracji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktów Rzecznika z mediami, należy kontaktować się z: Gundi Gadesmann, Kierownik Działu ds. mediów i stosunków zewnętrznych, tel. +32 2 284 26 09.

Komunikaty prasowe

20 luty 2018 :  Ombudsman launches ‘fast-track’ complaint procedure for access to documents

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, has introduced a new fast-track procedure to deal with access to documents complaints.

Under the new system the Ombudsman will be able to take a decision within two months of receiving the complaint.

Access to documents decisions can be prioritised in this way as – unlike other complaints alleging maladministration – the institution will in general have already fully outlined its reasons for its decision when the Ombudsman receives the complaint. 

[...]

Więcej informacji...

13 luty 2018 :  Ombudsman says Member States must open up their opaque negotiations on EU laws
17 styczeń 2018 :  Ombudsman recommends President Draghi suspend his ‘Group of 30’ membership
Wszystkie publikacje prasowe…