• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Wprowadzenie

Rzecznik uznaje istotną rolę, jaką środki przekazu odgrywają pod względem informowania opinii publicznej, wzbogacania debaty oraz zwiększania widoczności jej działalności we wszystkich państwach członkowskich UE. Proaktywna polityka medialna stanowi centralny element działalności Rzecznika i jej wysiłków na rzecz promowania poszanowania praw wynikających z prawodawstwa UE oraz usprawniania jakości administracji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktów Rzecznika z mediami, należy kontaktować się z: Gundi Gadesmann, Kierownik Działu ds. mediów i stosunków zewnętrznych, tel. +32 2 284 26 09.

Komunikaty prasowe

15 marzec 2018 :  Ombudsman asks Commission to reassess Barroso appointment

After a year-long inquiry based on three separate complaints, the European Ombudsman, Emily O'Reilly, has asked that former Commission President Barroso’s employment with Goldman Sachs Bank be reassessed by its Ethics Committee in relation to its compatibility with the relevant Treaty obligations.

Ms O’Reilly made the Recommendation as the Ethics Committee’s initial assessment reflected a commitment from Mr Barroso that he would not lobby the Commission. This has now been put in doubt by a meeting, which took place between Mr Barroso and a Commission [...]

Więcej informacji...

20 luty 2018 :  Ombudsman launches ‘fast-track’ complaint procedure for access to documents
13 luty 2018 :  Ombudsman says Member States must open up their opaque negotiations on EU laws
Wszystkie publikacje prasowe…