• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Wprowadzenie

Rzecznik uznaje istotną rolę, jaką środki przekazu odgrywają pod względem informowania opinii publicznej, wzbogacania debaty oraz zwiększania widoczności jej działalności we wszystkich państwach członkowskich UE. Proaktywna polityka medialna stanowi centralny element działalności Rzecznika i jej wysiłków na rzecz promowania poszanowania praw wynikających z prawodawstwa UE oraz usprawniania jakości administracji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktów Rzecznika z mediami, należy kontaktować się z: Gundi Gadesmann, Kierownik Działu ds. mediów i stosunków zewnętrznych, tel. +32 2 284 26 09.

Komunikaty prasowe

18 grudzień 2017 :  Ombudsman asks President Tusk to publish meetings with lobbyists

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, is asking European Council President Donald Tusk to consider publishing information about meetings he and his cabinet hold with interest representatives.

While such meetings are essential to his role, Ms O’Reilly has also suggested that any such meetings should only be with registered lobbyists, if they fall under the scope of the EU Transparency Register.

[...]

Więcej informacji...

30 listopad 2017 :  Ombudsman welcomes EU decision to pay trainees in EU foreign delegations
5 październik 2017 :  Ombudsman launches public consultation on Council transparency
Wszystkie publikacje prasowe…