• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Wprowadzenie

Rzecznik uznaje istotną rolę, jaką środki przekazu odgrywają pod względem informowania opinii publicznej, wzbogacania debaty oraz zwiększania widoczności jej działalności we wszystkich państwach członkowskich UE. Proaktywna polityka medialna stanowi centralny element działalności Rzecznika i jej wysiłków na rzecz promowania poszanowania praw wynikających z prawodawstwa UE oraz usprawniania jakości administracji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktów Rzecznika z mediami, należy kontaktować się z: Gundi Gadesmann, Kierownik Działu ds. mediów i stosunków zewnętrznych, tel. +32 2 284 26 09.

Komunikaty prasowe

17 maj 2018 :  Ombudsman sends Special Report to Parliament on lack of Council legislative accountability

European Ombudsman Emily O'Reilly has for only the second time during her mandate sent a Special Report to the European Parliament, on her inquiry to improve the accountability of the Council’s legislative work.

The Ombudsman issued a number of Recommendations to the Council of the EU in February, following a year long inquiry, including that it systematically record Member State positions both in its preparatory meetings and in COREPER (ambassador) meetings; and that it draw up clear and appropriate criteria for the classification of Council documents as the current practice severely [...]

Więcej informacji...

18 kwiecień 2018 :  Ombudsman expresses disappointment at ECB response on President Draghi’s ‘Group of 30’ membership
15 marzec 2018 :  Ombudsman asks Commission to reassess Barroso appointment
Wszystkie publikacje prasowe…