• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Wprowadzenie

Rzecznik uznaje istotną rolę, jaką środki przekazu odgrywają pod względem informowania opinii publicznej, wzbogacania debaty oraz zwiększania widoczności jej działalności we wszystkich państwach członkowskich UE. Proaktywna polityka medialna stanowi centralny element działalności Rzecznika i jej wysiłków na rzecz promowania poszanowania praw wynikających z prawodawstwa UE oraz usprawniania jakości administracji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktów Rzecznika z mediami, należy kontaktować się z: Gundi Gadesmann, Kierownik Działu ds. mediów i stosunków zewnętrznych, tel. +32 2 284 26 09.

Komunikaty prasowe

5 październik 2017 :  Ombudsman launches public consultation on Council transparency

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, has as part of an ongoing inquiry invited feedback from the public, civil society, national parliaments, and others on how the Council of the EU can make its law-making work more transparent.

This consultation asks nine questions including what measures the Council could take to make legislative documents easier to find; what difficulties are faced in trying to obtain documents linked to Council preparatory bodies; and how important is it to know the individual positions of Member [...]

Więcej informacji...

13 wrzesień 2017 :  Ombudsman welcomes proposals to strengthen Commissioner ethics and transparency rules
17 lipiec 2017 :  Ombudsman asks nine questions on handling of Commissioners’ post-mandate jobs
Wszystkie publikacje prasowe…