Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Europeiska läkemedelsmyndighetens underlåtenhet att svara på ett klagomål gällande dess avrådan från användning av ivermektin som läkemedel för att förebygga eller behandla covid-19