Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Påstådd underlåtenhet av Europeiska unionens publikationsbyrå att ange giltiga skäl till beslutet att inte offentliggöra ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning

The EU Publications Officeʹs alleged failure to give valid reasons for its decision not to publish a notice for tender in the Official Journal of the European Union.