Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att svara på klagandens synpunkter på skrivelsen om förberedelser av avslutande av ett överträdelseförfarande om Molière-klausulen i Frankrike

- Neodpovedanie Európskej komisie na pripomienky sťažovateľa k listu o predbežnom uzavretí konania vo veci porušenia predpisov týkajúceho sa doložky Molière vo Francúzsku.