Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Spôsob, akým Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) posúdil žiadosť uchádzača vo výberovom konaní na miesta administrátorov v oblasti vonkajších vzťahov (EPSO/AD/382/20)