Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Údajné neposkytnutie odpovede Európskou komisiou na žiadosť o informácie v súvislosti so stavom sťažnosti vo veci porušenia právnych predpisov