Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Údajné neposkytnutie platných dôvodov Úradom pre vydávanie publikácií EÚ na jeho rozhodnutie o neuverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie

The EU Publications Officeʹs alleged failure to give valid reasons for its decision not to publish a notice for tender in the Official Journal of the European Union.