Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Presupusa lipsă de justificări din partea Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene pentru decizia sa de a nu publica un anunț de licitație în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

The EU Publications Officeʹs alleged failure to give valid reasons for its decision not to publish a notice for tender in the Official Journal of the European Union.