Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Nieudzielenie przez Parlament Europejski odpowiedzi na skargę administracyjną dotyczącą zarzutu dyskryminacji kandydata z niepełnosprawnością w ramach wewnętrznej procedury naboru personelu