Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Brak udzielenia przez Komisję odpowiedzi na wniosek o informacje na temat odpowiedzialności za wynagrodzenie strat wynikających z braku transpozycji czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez Niemcy