Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Brak odpowiedzi Komisji na pismo kwestionujące ocenę wniosku złożonego w ramach zaproszenia do składania wniosków w sprawie nowatorskich pomysłów dotyczących radykalnie nowych technologii