Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Brak poinformowania skarżącego przez Komisję o stanie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego CHAP(2017)01280, austriacka ustawa dotycząca stypendiów studenckich