Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Decyzja Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) o uznaniu za niedopuszczalną skargi administracyjnej złożonej przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym