Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Sposób rozpatrzenia przez Komisję Europejską skargi dotyczącej tego, że zdobywca nagrody Horizon „Blockchains for Social Good” (Łańcuchy bloków dla dobra społecznego) Europejskiej Rady ds. Innowacji nie był właścicielem praw własności intelektualnej do zwycięskiego rozwiązania