Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Odmowa udzielenia przez Komisję Europejską publicznego dostępu do dokumentów dotyczących pochodzenia i ilości zużytego oleju spożywczego zgłoszonych Komisji Europejskiej przez wszystkie dobrowolne systemy certyfikacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie biopaliw na mocy dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii